Tyski Fiat przedłuża przerwę w produkcji do 31 maja.

 


Dyrekcja FCA Poland SA informuje, że w następstwie wystąpienia Covid-19 zmuszona jest do kolejnego wydłużenia okresu tymczasowego zawieszenia działalności produkcyjnej. Tymczasowe zawieszenie będzie obowiązywać w okresie od 25 do 31 maja 2020 r.

Przedstawiciele tyskiego zakładu poinformowali, że pracownikom, którzy w związku z tymczasowym zawieszeniem produkcji nie będą świadczyć pracy, zostanie udzielony zaległy urlop wypoczynkowy.

W dalszej kolejności będzie im zaproponowana możliwość skorzystania z urlopu bieżącego lub innych zwolnień, które wynikając z przepisów prawa.

– W pozostałych przypadkach – jeżeli pracownik był gotów do wykonywania pracy – przysługiwać będzie wynagrodzenie za czas przestoju.

Obraz może zawierać: tekstŹródło : Komisja Zakładowa WZZ „Sierpień 80” FCA Poland S.A.