Webinarium : PUP o pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej.

 


Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach zapraszają do wzięcia udziału w seminarium „Zasady ubiegania się o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej w Powiatowym Urzędzie Pracy”.

Spotkanie odbędzie się 13 maja br. (środa) o godz. 11 w formie webinarium poprzez platformę GoToMeeting. Potrwa około godziny.  

Spotkanie poprowadzi pani Katarzyna Ptak, dyrektor PUP w Tychach, rozpocznie Zbigniew Gieleciak, prezes OIPH.

Webinarium kierowane jest przede wszystkim do tych przedsiębiorców, którzy odczuwają negatywne skutki aktualnej sytuacji epidemiologicznej i szukają instrumentów pomocowych m.in. w zakresie dofinansowania wynagrodzeń oraz kosztów prowadzenia działalności.

W trakcie spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. POŻYCZKA na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
a) Podmioty uprawnione do uzyskania pożyczki
b) Wysokość udzielanego wsparcia
c) Warunki umorzenia pożyczki
d) Oprocentowanie i okres spłaty pożyczki
e) Wykaz niezbędnych dokumentów do uzyskania pożyczki

2. DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach
a) Podmioty uprawnione do uzyskania dofinansowania
b) Wysokość i okres udzielanego wsparcia
c) Zasady wykazywania spadku obrotów gospodarczych
d) Sposób składania wniosku i zawierania umowy
e) Ograniczenia w ubieganiu się o dofinansowanie
f) Wykaz niezbędnych dokumentów do uzyskania pomocy

3. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
a) Podmioty uprawnione do uzyskania dofinansowania
b) Wysokość i okres udzielanego wsparcia
c) Zasady wykazywania spadku obrotów gospodarczych
d) Sposób składania wniosku i zawierania umowy
e) Ograniczenia w ubieganiu się o dofinansowanie
f) Wykaz niezbędnych dokumentów do uzyskania pomocy

. ZAGADNIENIA PROBLEMATYCZNE
a) Możliwość łączenia poszczególnych form wsparcia, w tym w ramach pomocy udzielanej przez WUP i ZUS
b) Udzielanie wsparcia na pracowników zatrudnionych w ramach instrumentów rynku pracy (wyposażenia i doposażenia, prace interwencyjne itp.)
c) Podmioty wyłączone z możliwości ubiegania się o wsparcie
d) Zasady ubiegania się o pomoc przez spółki cywilne i inne spółki prawa handlowego

Link uprawniający do wzięcia udziału w spotkaniu – za pośrednictwem komputera, tabletu lub telefonu:  https://global.gotomeeting.com/join/447238893
Organizator prosi e-mailowe potwierdzenie udziału w seminarium: izba@izba.tychy.pl

W przypadku problemów technicznych należy kontaktować się telefonicznie przed spotkaniem: 32 327 72 77.


Źródło : http://umtychy.pl/