Bezpłatne maseczki dla bieruńskich seniorów.

 


Seniorzy z Bierunia, którzy ukończyli 65 lat i nie posiadają swojej maseczki ochronnej, mogą zwrócić się do MOPS-u o bezpłatne dostarczenie maseczki do domu.

Infolinia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 32 216 21 76 (wewnętrzny 130)

Dzwonić można w godzinach pracy Ośrodka, tj.:

Poniedziałek – 7.30-17.00

Wtorek, środa i czwartek – 7.30-15.30

Piątek – 7.30 – 14.00

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będą osobiście roznosić maseczki do domów osób, które zgłoszą wcześniej taką potrzebę. Maseczki są bezpłatne dla Seniorów, ktorzy w roku 2020 ukończyli bądź ukończą 65 lat.Źródło : https://www.bierun.pl/