Zmiany organizacyjne w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Tychach.

 


Od 3 stycznia 2020 roku dyrektorem Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów będzie Artur Kruczek. Zastąpi na tym stanowisku Wojciecha Łyko, który po zmianie będzie pełnił funkcję z-cy dyrektora ds. techniczno-administracyjnych (będzie koordynował i nadzorował działalność Działu Technicznego i Działu Administracji Dróg i Mostów). Drugim z-cą dyrektora MZUIM będzie Arkadiusz Bąk, który został zastępcą dyrektora ds. Realizacji Inwestycji (będzie koordynował i nadzorował działalność Działu Realizacji Projektów Inwestycyjnych).

Artur Kruczek pracował w tyskim magistracie od 2001 roku, od 2015 roku był naczelnikiem Wydziału Komunikacji w Urzędzie Miasta Tychy. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej – wydziału Transportu, specjalizacja: Inżynieria Ruchu. Od początku swojej zawodowej kariery zajmuje się inżynierią ruchu, badaniem ruchu drogowego i analizą systemów transportowych.

Nowym naczelnikiem Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy została Maria Losko.


Źródło : http://mzuim.tychy.pl/