PLK ponawia przetarg na projekt modernizacji linii od Orzesza -Tychy – Oświęcim.

 


PKP Polskie Linie Kolejowe ogłaszają drugi przetarg na projekt, który w następnej perspektywie budżetowej pozwoli na rewitalizację kilku linii kolejowych, które pozwolą na odtworzenie połączeń pasażerskich pomiędzy Oświęcimiem, Tychami i Orzeszem.
PKP PLK powtarza przetarg na projekt dla „rewitalizacji linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 dla połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim” . Pierwotnie ten ciąg transportowy miał być naprawiony do 2023 roku, jednak inwestycja zostanie zrealizowana później. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z braku ważnych ofert.

Zamówienie zostanie wsparte pieniędzmi europejskimi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. – To projekt, który na liście priorytetów województwa jest postawiony bardzo wysoko. Przewidujemy, że zadanie to uzyska dofinansowanie –  zapewnia przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Janusz Berkowski.

Zadanie polega na opracowaniu projektów budowlanych wraz z kompletem uzgodnień, opracowaniu kompletu materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji lokalizacyjnych oraz pozwoleń na budowę (bez pozyskiwania decyzji), opracowaniu dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz uzyskanie pośrednich certyfikatów weryfikacji WE oraz pośrednich deklaracji weryfikacji WE wraz z dokumentacją techniczną.

Oferty potencjalnych wykonawców projektu zostaną ocenione z uwzględnieniem kryterium jakości („dodatkowe wsparcie kluczowego personelu zespołu projektowego) – 20 %, oraz ceny – 80 %. Dokumentacja musi być gotowa w niecałe dwa lata od rozpoczęcia projektowania. Termin otwarcia ofert wyznaczono na 16 stycznia. Przewidziano również aukcję elektroniczną.


Źródło : https://www.rynek-kolejowy.pl/