Koncerty Magdaleńskie – Urszula Jasiecka-Bury – organy.

 


Kościół pw. św. Marii Magdaleny – 15 grudnia 2019 r., godz. 17:00

Miejskie Centrum Kultury w Tychach oraz ks. proboszcz Janusz Lasok zapraszają na ostatni z cyklu Koncertów Magdaleńskich – 15 grudnia o 17.00 zagra organistka Urszula Jasiecka-Bury. Spotykamy się tradycyjnie w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Tychach.


Źródło : http://umtychy.pl/