„Grób nieznanego pisarza” – wieczór autorski Olgerda Dziechciarza.

 


Pasaż Kultury Andromeda – 7 grudnia 2019 r., godz. 17.00
Wstęp wolny

OLGERD DZIECHCIARZ poeta, prozaik, felietonista, bloger. Z wykształcenia nauczyciel historii. Prezes Fundacji Kultury i redaktor naczelny kwartalnika literackiego „AFRONT”. Od 2005 r. współorganizuje Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia. Redaktor techniczny książek poetyckich wydawanych przez Galerię Literacką przy GSW BWA w Olkuszu.

Autor kilkunastu książek popularyzujących dzieje ziemi olkuskiej, w tym m.in.: Heretycy regionu olkuskiegoPrzewodnika po ziemi olkuskiej i Olkuskie ongiś i dziś; ośmiu tomików poetyckich: Ubyt (1996), Podmioty codziennego użytku (1999), Autoświat (2007), Wiersze (p)różne (2008), Galeria Humbug (2009), Mniej niż zło (2011), Przewrócona ósemka (2014), MITYfikacje (2016 – ten ukazał się pod pseudonimem Tytus Żalgirdas); zbiorów opowiadań: Masakra (2007), Miasto Odorków (2009), poMazaniec (2009), Pakuska (2014); wyboru humoresek: Graf von Mann (2007) oraz powieści: Wielkopolski (2012) i Małopolski (2013). Publikuje też pod pseudonimem Tytus Żalgirdas.

Od 1990 roku współpracował z wieloma gazetami, w których opublikował kilka tysięcy artykułów, reportaży, felietonów, recenzji i wywiadów (m.in. „Tygodnik Powszechny”, „Gazeta Wyborcza”, „Więź”, „Lampa”, „Trybuna Śląska”, „Dziennik Polski”, „Gazeta Krakowska”, „Wiadomości Zagłębia”, „Przegląd Olkuski”, „Ziemia Olkuska”, „Kwartalnik Powiatu Olkuskiego”, „Ilcusiana”).

W latach 2002-2009 stały felietonista Gazety Krakowskiej. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Od 2001 r. instruktor ds. wystawienniczych w Małopolskiej Galerii Wystaw Artystycznych w Olkuszu (obecnie Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu).


Źródło : https://teatrmaly.tychy.pl/