Prezydent Tychów wręczył nagrody studentom.

 


Na sesji Rady Miasta Tychy 28 listopada 2019 roku – prezydent Tychów – Andrzej Dziuba wręczył nagrody studentom, którym w 2019 roku przyznano stypendium Samorządu Miasta Tychy „Quod discis, tibi discis”.

Wyróżnienie otrzymało w tym roku 13 osób: .Maciej Dyrbuś, Klaudia Ejchorst, Alicja Gońda, Rafał Grzech, Kamil Janko, Angelika Malerczyk, Maisa Manasar, Katarzyna Pudełko,Piotr Pudełko, Krzysztof Sacha, Katarzyna Tyśkiewicz, Małgorzata Wilga i Dominika Wiewióra.

Stypendium „Quod discis, tibi discis” dla wybitnych studentów miasta Tychy wynosi 1 789,42 zł (wypłacane jest jednorazowo).


Źródło : http://umtychy.pl/