Punkt konsultacyjny do spraw zatrudniania cudzoziemców w Tychach.

 


Od dnia 23 września 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach uruchomiono stanowisko, gdzie zarówno pracodawcy jak i cudzoziemcy mogą zasięgać wszelkich informacji dotyczących praw i obowiązków związanych z legalnym zatrudnianiem cudzoziemców. Konsultacje obejmować będą również zagadnienia dotyczące wydawania przez Wojewodę zezwoleń na pracę.
Punkt konsultacyjny do spraw zatrudniania cudzoziemców znajduje się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach przy ul. Budowlanych 59 na III piętrze w pokoju 419. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00. Z pracownikami można kontaktować się również telefonicznie pod numerem telefonu 32  781 58 69 lub mailowo pod adresem: punktkonsultacyjny@pup.tychy.pl
W punkcie konsultacyjnym do spraw zatrudniania cudzoziemców można otrzymać informacje na temat:
  • możliwości legalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce (wynikające z tego prawa i obowiązki  dla pracodawców oraz cudzoziemców),
  • gdzie dokonać  legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce,
  • gdzie i jakie dokumenty należy złożyć celem zalegalizowania pracy cudzoziemca,
  • gdzie otrzymać dokumenty związane z delegowaniem pracownika poza granice RP (wniosek A1),
  • zagadnień związanych z załatwianiem przez cudzoziemców spraw urzędowych (szkoła,
    nr PESEL, meldunek, itp.),
  • gdzie należy złożyć informacje o niepodjęciu, rozpoczęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca,
  • pozostałe kwestie związane z legalną pracą i pobytem cudzoziemców w Polsce.


Źródło : https://tychy.praca.gov.pl/