Kurs i egzamin na licencję RN.

 


W dniach 2-3 listopada 2019 Automobilklub Ziemii Tyskiej organizuje kurs i egzamin na licencję rajdową RN.

Kurs zostanie przeprowadzony w dniach 2-3 listopada br.

  • 2 listopada cześć teoretyczna. 
    • Tychy, ul. Składowa 2, Hotel Daria – wykłady poprowadzą doświadczeni instruktorzy i zawodnicy. Początek zajęć zaplanowano na godzinę 8:30, a koniec na 18:00.
  • 3 listopada część praktyczna i egzamin.
    • Szkolenie – część praktyczna: Bieruń, ul. Oświęcimska, Tor Testowy Fiata, początek zajęć 7:30.
    • Egzamin praktyczny 10:30-13:30.
    • Egzamin teoretyczny od godziny 14:15 w sali 427 Centrum Balbina w Tychach ul. Barona 30. Zakończenie egzaminu i rozdanie zaświadczeń godzina 17:00.

Podczas części praktycznej doświadczeni instruktorzy oraz piloci na prawidłowo rozstawionym odcinku specjalnym wytłumaczą w praktyce procedury omawiane na zajęciach teoretycznych ze szczególnym naciskiem na zachowanie załogi na wszystkich punktach sportowych, z którymi będzie miała kontakt podczas rajdu. Wytłumaczą korzystanie z książki drogowej oraz zachowanie podczas procedury wypadkowej.

Z części praktycznej zwolnione są osoby, które mają potwierdzone na druku P ukończenie, co najmniej 4 imprez KJS, SKJS, TIS, (w tym minimum 2 w charakterze kierowcy) lub ukończenie 2 rund RPPST/HRSMP/HRPP jadąc bez pomiaru czasu, na przestrzeni ostatnich dwóch sezonów.

Zgłoszenia w postaci maila należy wysyłać na adres biuro@automobilklub.tychy.pl podając imię, nazwisko i nr telefonu oraz wariant kursu (Teoretyczny lub teoretyczny i praktyczny). Płatności należy dokonać na konto przed rozpoczęciem kursu. Nr rachunku 46 8436 0003 0000 0026 7812 0001. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 663 929 983.

Koszt kursu:
– część teoretyczna – 300 zł
– część praktyczna – 300 zł (dla osób, które nie przejechały odpowiedniej ilości zawodów)
– egzamin na licencję RN – 250 zł

Licencja RN uprawnia do startu jako:
– kierowca – rajdy okręgowe, wyścigi górskie, Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych,
– pilot – rajdy okręgowe, HRSMP, Rajdowe Mistrzostwa Polski Samochodów Terenowych, Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych,

Termin poprawkowy – nie wcześniej niż 2 tygodnie po egzaminie.

Źródło : http://www.azt.tychy.pl/