Wiadukt przy straży pożarnej zamknięty.

 


Uwaga kierowcy! W piątek – 20.09. – rusza remont w rejonie węzła drogowego ul. Beskidzkiej z al. Niepodległości. Góra obiektu (ciąg główny DK1) zostanie zamknięta dla ruchu, a to oznacza, przejazd możliwy będzie wyłącznie dołem – z wykorzystaniem łącznic.

Od piątku – 16.09 – góra wiaduktu, która przebiega nad skrzyżowaniem al. Niepodległości z ul. Beskidzką, zostanie wyłączona z ruchu. Na tym odcinku, w kilku miejscach, położony zostanie nowy asfalt, a także – co istotniejsze – przebudowane zostaną warstwy konstrukcyjne drogi.

Zmiana ta będzie generowała utrudnienia dla kierowców, bowiem cały ruch – tranzytowy i lokalny – zostanie poprowadzony dołem obiektu.Prace odbywać się będą w ramach gwarancji, co oznacza, że koszty z tytułu napraw poniesie wykonawca odpowiedzialny za przeprowadzoną przed kilkoma laty przebudowę tyskiego odcinka DK1/DK86, firma Polimex Mostostal.

Przypomnijmy, że problem z nasypami w części dojazdowej do wiaduktu był już na etapie budowy DK1. Aby zapobiec przemieszczaniu się gruntów pod nasypem, zbudowano specjalną palisadę, która miała wzmocnić podłoże. Od tego momentu obiekt pozostawał pod kontrolą geodezyjną.

– Choć w wyniku pomiarów oraz badań właściwości fizykochemicznych nie stwierdzono ponadnormatywnych osiadań nasypów, to jednak na przełomie 2015 i 2016 roku zaobserwowano niewielkie deformacje warstw konstrukcyjnych nasypu ? tłumaczy Arkadiusz Bąk, zastępca dyrektora MZUiM ds. realizacji inwestycji. – To efekt tzw. ?puchnięcia? części rdzenia nasypu, skutkiem czego doszło do powstania nierówności na drodze. W miejscach, gdzie powstały nierówności, nawierzchnię trzeba było cienko sfrezować. Od początku wiadomym jednak było, że są to działania doraźne.

– Z decyzją o docelowej naprawie musieliśmy poczekać do chwili aż reakcje, jakie zachodziły w rdzeniu ustąpią. Obecnie, wyniki badań potwierdziły, że proces się zatrzymał i możemy przystąpić do pracy – tłumaczy A. Bąk. – Kierowców przepraszamy za wszelkie niedogodności i utrudnienia związane z remontem, a także prosimy o ostrożną jazdę.

Planowo remont w rejonie węzła drogowego ma zakończyć się jeszcze w tym roku.


Źródło : http://mzuim.tychy.pl/