Wrócił ruch na wiadukcie w Oświęcimiu, na DK 44 z Tychów.

 


Zakończyły się prace remontowe na wiadukcie nad torami kolejowymi w Oświęcimiu, na DK-44. Wrócił normalny ruch pojazdów.

Wiadukt w ciągu DK-44 w Oświęcimiu był zamknięty dla ruchu od 3 czerwca. powodem był remont obiektu, który znajdował się w bardzo złym stanie technicznym. Przyczółek pochylił się zaciskając urządzenie dylatacyjne.

Jak informuje krakowska GDDKiA, wykonawca robót musiał sfrezować nawierzchnię na wiadukcie i dojazdach, potem rozkopany został dojazd od strony Oświęcimia, wykonane mikropale i żelbetowy blok kotwiący w celu stabilizacji przyczółku wiaduktu.

Wykonano naprawę, odtworzono konstrukcję jezdni na dojeździe od strony Oświęcimia oraz nawierzchnię jezdni na całej długości obiektu oraz dojeździe od strony Oświęcimia, a także nawierzchnię chodników i bariery energochłonne. Na odcinku od ronda do wiaduktu ułożono nową nawierzchnię.

Remont na zlecenie GDDKiA wykonała firma Most z Gdyni. Koszt remontu to 1,138 mln zł.


Źródło : https://www.rynekinfrastruktury.pl/