DK44 : Przebudowa skrzyżowania z ul. Długą.

 


Od czwartku nastąpi wyłączenie skrzyżowania ul. Długiej z ul. Oświęcimską. Potrwa ono około miesiąca i spowodowane jest prowadzoną w Tychach przebudową drogi krajowej nr 44. Zmiana organizacji ruchu ma charakter lokalny. Mieszkańcy ulicy Długiej będą mogli wyjechać na DK-44 ulicą Miłą lub Pogodną.

Już od najbliższego czwartku – 1 sierpnia – z ruchu zostanie wyłączony wlot z ul. Długiej na DK44. Oznacza to, że z ulicy Długiej nie będzie można wyjechać na ul. Oświęcimską, ani też z ul. Oświęcimskiej nie będzie się dało wjechać na ul. Długą.

Tym samym, aby dostać się na ul. Długą jadąc od strony Mikołowa drogą DK44, należy na węźle Wartogłowiec skręcić na DK1 w stronę Katowic, a następnie po minięciu stacji benzynowej, skręcić w prawo w drogę lokalną – ul. Goździków i jechać nią aż do skrzyżowania z ul. Długą. Osoby jadące drogą DK1 od strony Bielska-Białej powinny przejechać węzeł Wartogłowiec, następnie po minięciu stacji benzynowej skręcić w prawo w drogę lokalną – ul. Goździków i jechać nią aż do skrzyżowania z ul. Długą. W przypadku osób jadących drogą DK44 ze strony Oświęcimia, zaleca na węźle Wartogłowiec skręcić na DK1 w stronę Katowic, a następnie po minięciu stacji benzynowej skręcić w prawo w drogę lokalną – ul. Goździków i jechać nią aż do skrzyżowania z ul. Długą.

Co istotne, zamknięcie skrzyżowania, nie będzie miało wpływu na ciągłość ruchu na ul. Oświęcimskiej. Mieszkańcy ulicy Długiej będą mogli wyjechać na DK-44 ulicą Miłą lub Pogodną.

Jak długo i po co?

Wyłączenie skrzyżowania z ulica Długą spowodowane jest kolejnym etapem prac na modernizowanym w Tychach odcinku drogi krajowej numer 44. Szacunkowo ma ono potrwać około miesiąca. W tym czasie wykonawca inwestycji – firma Eurovia S.A. – przystąpi do rozbiórki istniejącego w tym miejscu baypasa (dotychczas to po tej tymczasowej drodze odbywał się ruch) oraz do przebudowy drogi na samej tarczy skrzyżowania i na fragmencie ul. Długiej. Wcześniej nie było to możliwe z uwagi na budowę przejścia podziemnego. Aktualnie obiekt jest już gotowy w stanie surowym i można przejść do robót drogowych.

Inne fragmenty DK44

Tymczasem na innych fragmentach DK44 wznowiono asfaltowanie. Łącznie ułożono już ponad 17 tys. ton mas asfaltowych. Największe zaawansowanie widać zwłaszcza na budowanym węźle, który docelowo ma  połączyć DK44 z ulicami Mysłowicką, Kościelną i Główną. W rejonie węzła wykonano już po stronie wschodniej docelowy układ drogowy, do ułożenia pozostała tylko ostatnia ścieralna warstwa asfaltu. W części północnej wykonano rondo oraz łącznice, po stronie zachodniej nasypy, mury oporowe, a obecnie trwa układanie warstw konstrukcyjnych. Następnie brygady przystąpią do układania warstw bitumicznych.

W stanie surowym gotowe są już dwa przejścia podziemne: jedno w rejonie ul. Długiej, drugie w ul. Kościelnej.

Przypomnijmy, że początek przebudowywanego odcinka znajduje się bezpośrednio za węzłem DK44 z DK1 w dzielnicy Tychy – Urbanowice, a kończy na wysokości ul. Turyńskiej w rejonie fabryki FCA. Oprócz wymiany nawierzchni po obu stronach drogi powstanie chodnik wraz ze ścieżką rowerową od strony południowej. Inwestycja ograniczy negatywne oddziaływanie na środowisko i mieszkańców, bowiem wzdłuż części modernizowanego odcinka staną ekrany akustyczne. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość inwestycji zgodnie z umowa o dofinansowanie projektu to ok. 132 mln zł, z czego aż 85 proc. wydatków kwalifikowanych stanowi dofinansowanie z UE.


Źródło : http://umtychy.pl/