W Bieruniu powstaje Centrum Logistyczne.

 


Przez wiele miesięcy toczyły się działania zmierzające do powstania w Bieruniu Centrum Logistycznego, które ulokowane będzie między ulicą Oświęcimską a „Torem prób” FCA.

  • Inwestor – Panattoni Europe opracował dokumentację projektową dla I etapu inwestycji, dla której uzyskał decyzję środowiskową.
  • Na podstawie tej dokumentacji w dniu 30 kwietnia 2019 roku inwestor uzyskał pozwolenie na budowę (I etapu inwestycji).

W związku ze skalą przedsięwzięcia koniecznym było zaprojektowanie indywidualnego dojazdu do Centrum Logistycznego, co w konsekwencji oznacza rozbudowę infrastruktury drogowej.

Z uwagi na fakt, iż administratorem ulicy Oświęcimskiej jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach, koniecznym było zawarcie porozumienia – umowy trójstronnej podpisanej przez inwestora, gminę Bieruń i miasto Tychy.

Umowa ta umożliwia przebudowanie ulicy Oświęcimskiej w zakresie powstania nowego skrzyżowania drogowego oraz budowy drogi gminnej komunikującej ulicę Oświęcimską z Centrum Logistycznym.

W zakresie inwestycji zaplanowano rozbudowę skrzyżowania o pasy włączenia w nowobudowaną drogę gminną, zakończoną rondem na wysokości planowanego Centrum Logistycznego. Projekt przewiduje również budowę zatoki autobusowej.

Całość inwestycji drogowej sfinansowana zostanie przez inwestora – Panattoni Europe.

Aktualnie transport do placu budowy odbywa się drogą tymczasową – do czasu wybudowania nowej drogi, o której mowa powyżej.

Kilka danych dotyczących inwestycji:

  • Wielkość budowanej hali – 7 ha
  • Wartość I etapu inwestycji – około 100 mln zł.
  • Przewidywana ilość miejsc pracy – 1200 (300 miejsc dla pracowników biurowych i 900 miejsc dla pracowników magazynowych)
  • Realizacja I etapu inwestycji zapewni gminie wpływy podatkowe w wysokości około miliona złotych rocznie.

Panattoni Europe to światowy potentat – jeden z największych deweloperów powierzchni magazynowych w Europie. Od początku swojej działalności zrealizował w Polsce projekty o łącznej powierzchni ponad 6 milionów metrów kwadratowych. Celem firmy jest wspieranie lokalnego biznesu poprzez dostarczanie i dopasowanych do zróżnicowanych potrzeb wielofunkcyjnych budynków magazynowych. Na potrzeby rozwoju swojej działalności zajmuje się zakupem gruntów, zabezpieczając najbardziej strategiczne lokalizacje w kraju.


Źródło : https://www.bierun.pl/