Wszystko o rentach rodzinnych.

 


Chcesz dowiedzieć się na temat renty rodzinnej, w jakich sytuacjach należy powiadomić ZUSo rozpoczęciu, bądź zakończeniu nauki, albo podjęciu pracy? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci ZUS podczas dyżuru telefonicznego. Niewiedza może drogo kosztować, a nienależnie pobrane świadczenie należy zwrócić.Rekordziści niekiedymuszą zwrócić jednorazowo nawet kilkanaście tysięcy złotych. Dlatego warto rozwiać swoje wątpliwości nim podejmiemy błędne decyzje.

Dyżur telefoniczny z zakresu rent rodzinnych odbędzie się 29 lipca (poniedziałek) w godz. od 9.00 do 11.00. Informacji z zakresu rent rodzinnych udzielać będą eksperci ZUS z Bielska-Białej pod nr tel. 33 825 27 77. Można pytać zarówno o to, komu i w jakich sytuacjach należy się świadczenie, o czym należy powiadomić ZUS, kiedy ZUS dochodzi swych należności z tytułu nienależnie pobranej renty rodzinnej i czy przez wakacje należy się renta rodzinna uczniowi bądź studentowi. Jednymz warunków otrzymania renty rodzinnej dla osoby, która ukończyła 16 rok życia, a nie skończyła jeszcze 25 lat, jest podjęcie nauki w szkole. A jej przerwanie, czy zakończenie oznacza, że renta rodzinna nie przysługuje.

– To bardzo ważne, by osoby młode start w dorosłe życie rozpoczynały z czystą kartą, a nie długiem na koncie. Dlatego uczulamy uczniów i studentów, by poinformowali ZUS o zakończeniu bądź przerwaniu swojej edukacji. Nienależnie pobrane świadczenie trzeba zwrócić, a jeżeli sami z tym się nie zgłosimy do instytucji, to jeszcze do długu doliczone zostaną odsetki – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

Przypominamy, że osoba, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła 25-go roku życia i chce nadal otrzymywać rentę rodzinną musi  kontynuować naukę. Rentę rodzinną ZUS będzie wypłacał przez cały rok szkolny/akademicki, łącznie z okresem wakacji. Jeśli uczeń skończy szkołę podstawową, gimnazjum  lub szkołę średnią prawo do renty przysługiwać mu będzie do końca wakacji. W przypadku ukończenia studiów magisterskich, renta będzie przysługiwać do momentu obrony pracy magisterskiej.

Zmiana szkoły, a może koniec edukacji

Po ukończeniu szkoły należy zgłosić ten fakt do najbliższej placówki ZUS, osobiście lub za pośrednictwem poczty:

  • złożyć zaświadczenie o zakończeniu edukacji, bądź okazać świadectwo/dyplom ukończenia nauki,
  • w przypadku kontynuacji nauki, jednocześnie złożyć w ZUS zaświadczenie wystawione przez szkołę lub uczelnię.

Jeżeli szkoła średnia lub uczelnia wyższa nie wyda takiego zaświadczenia przed wrześniem/październikiem nie oznacza to, że ZUS nie wypłaci renty rodzinnej. W takiej sytuacji należy się zgłosić do najbliższej placówki ZUS i złożyć oświadczenie o kontynuowaniu nauki. Do oświadczenia można dołączyć np. pismo

z  uczelni o przyjęciu na studia, a po rozpoczęciu roku szkolnego/akademickiego, niezwłocznie dostarczyć zaświadczenie ze szkoły/uczelni o podjęciu nauki.

Przerwa w nauce

Jeśli w trakcie roku szkolnego lub akademickiego uczeń/student zrezygnuje z nauki, koniecznie musi o tym jak najszybciej powiadomić ZUS. Powinien dostarczyć zaświadczenie, z którego będzie wynikało, do kiedy była kontynuowana nauka.

W przypadku wyboru innej szkoły lub uczelni, konieczne jest dołączenie zaświadczenia o dacie, od której będzie kontynuowana edukacja w nowej placówce. W razie przerwy w nauce, ZUS wstrzyma świadczenie, a jego wypłatę wznowi dopiero od miesiąca, w którym ponownie zacznie się nauka.

Pamiętaj, że jeżeli ZUS wypłaci rentę rodzinną za miesiące, w których uczeń bądź student nie kontynuował nauki, będzie musiał ją zwrócić. Dlatego warto dopytać o szczegóły.