Uczeń i Mistrz na parkiecie czyli seniorzy w akcji.

 


Pod taką nazwą do końca czerwca br. realizowano w Tychach projekt, w ramach, którego grupa 40 tyskich seniorów uczestniczyła w warsztatach tanecznych oraz prowadziła animacje w klubach seniora oraz ośrodkach pomocy społecznej.

W ramach projektu działało także „pogotowie taneczne”, które z uśmiechem i tańcem docierało do potrzebujących.

Seniorzy podczas zajęć poznawali różne style taneczne, od standardowych tańców towarzyskich, poprzez tańce latynoamerykańskie, aż po tańce ludowe z różnych stron świata.

– Ich przygodę z tańcem pogłębiały spotkania z nauczycielami eksperymentalnych form zabawy ruchem i muzyką np. medytacja w ruchu, 5 rytmów czy improwizacje ciałem. Dzięki temu oprócz nauki różnych stylów tanecznych seniorzy zyskali wyjątkową okazję rozwinięcia umiejętności świadomej pracy z ciałem, a także dowiedzieli się, co to jest taniec terapeutyczny. W tajniki świata muzyki i tańca wprowadzali ich zarówno tancerze z ich pokolenia – zdobywcy licznych nagród i tytułów zarówno na estradach krajowych jak i zagranicznych, a także profesjonalni i doświadczeni tancerze zawodowi – mówi Bartłomiej Szymczyk – kierownik Centrum Integracji Społecznej w Tychach prowadzonego przez fundację Internationaler Bund Polska.

Warsztaty odbywały się dwa razy w tygodniu po dwie godzimy. W sumie zorganizowano 68 godzin zajęć. W ramach projektu odbyła się także integracyjna potańcówka, bal karnawałowy, a uczestnicy warsztatów wystąpili także na tegorocznej Senioriadzie. To nie wszystko.

– Bardzo ważnym, a zarazem nowatorskim aspektem projektu był jego wymiar społeczny. W ramach działań projektowych powstało ,,Pogotowie taneczne”. Uczestnicy warsztatów odwiedzali poszczególne ośrodki i instytucje pomocowe niosące wsparcie osobom potrzebującym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej m.in. domy opieki społecznej, świetlice terapeutyczne, domy seniorów, domy dziecka, a także placówki lecznicze – wylicza Bartłomiej Szymczyk.

Projekt finansowany był ze środków Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach konkursu „Seniorzy w akcji” prowadzonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.


Źródło : http://umtychy.pl/