Tychy zamontują ponad 2,2 tys. energooszczędnych źródeł światła.

 


Ponad 56 mln zł dofinansowania ze środków unijnych trafi na 15 inwestycji związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego w miastach i gminach subregionu centralnego woj. śląskiego. W ramach jednej z nich Tychy zamontują ponad 2,2 tys. energooszczędnych źródeł światła.

W ramach działań śląskiego RPO dotyczących efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej w tzw. poddziałaniu 4.5.1 ZIT prowadzone są konkursy w zakresie niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz oświetlenia ulicznego.

W rozstrzygniętym obecnie konkursie dotyczącym oświetlenia ulicznego do dofinansowania łączną kwotą 56,04 mln zł wybrano 15 projektów.

Projekt z najwyższą kwotą dofinansowania (prawie 23 mln zł) przygotowały Tychy. Tamtejszy samorząd w dwóch obszarach miasta wymieni istniejące oprawy oświetleniowe na nowe, energooszczędne, w technologii LED, wymieni większość słupów oświetleniowych, ułoży nowe linie kablowe i zabuduje nowe szafy oświetleniowe.

W jednym z tych obszarów Tychów zamontowanych zostanie 1631 opraw (w miejsce dotychczasowych 1463 opraw), w drugim zaplanowano montaż 677 opraw (w miejsce obecnych 615 opraw). Zwiększenie liczby opraw wynika ze zmiany sposobu oświetlenia ulic oraz doświetlenia przejść dla pieszych.


Źródło : http://www.propertydesign.pl/