Rządowy Program Dobry Start.

 


Rządowy Program „Dobry start” ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w kwocie 300 zł. Świadczenie to przysługuje niezależnie od prawa do bezpłatnych podręczników. Warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie wniosku. Wnioski przez internet można składać od 1 lipca 2019 r., natomiast w tradycyjnej formie papierowej – od 1 sierpnia 2019 r. Ostatecznym terminem złożenia wniosku jest 30 listopada 2019 r.

Świadczenie to przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym i prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczym, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się.

W naszym mieście, wnioski można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, przy ul. Barona 30.Źródło : https://www.oswiata.tychy.pl/