XXI Ogólnopolski Rodzinny Rajd Rowerowy.

 


Zapraszamy do udziału w XXI Ogólnopolskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym!

Organizatorem rajdu jest MOSiR Tychy przy współorganizacji Klubu Turystyki Kolarskiej „Gronie” w Tychach.

Start rajdu 30.06.2019 r. o godz. 10:15. Trasa będzie liczyła ok. 11 km. Biuro rajdu i start z terenu Kompleksu Piłkarskiego im. Alfreda Potrawy przy ul. Andersa 22 w Tychach, a meta i zakończenie rajdu (ok. godz. 12:30): Ogródek Gostyń, ul. Tyska 57.

Trasa rajdu:

Opłata organizacyjna w wysokości: 12 zł osoba dorosła, 8 zł (dzieci 16-8 lat). Dzieci 7-letnie i młodsze są zwolnione z opłaty.

Zgłoszenia są przyjmowane do 21.06.2019 r. pod adresem e-mail: zgloszenia@mosir.tychy.pl. Osoby, które zgłoszą swój udział do 21.06.2019 r., mają gwarantowane świadczenia regulaminowe.

Wpłaty w dniu rajdu (30.06.2019 r.) są przyjmowane w godz. 8:30-10:00. Osoby, które zapiszą się w dniu rajdu, nie mają gwarantowanych pełnych świadczeń regulaminowych.

Przewidziano posiłek na trasie i konkursy, a także nagrody dla najstarszego i najmłodszego uczestnika rajdu oraz najliczniejszej rodziny.