Od 1 lipca 500+ na każde dziecko. Trzeba złożyć tylko wniosek.

 


500 plus od 1 lipca będzie wypłacane również na pierwsze dziecko, a nie tylko na drugie i każde kolejne, jak było do tej pory.
W nowej odsłonie programu wsparcie trafi do 4,4 mln rodzin, a ze świadczenia skorzysta ok. 6,8 mln dzieci w całej Polsce.

Wnioski można składać od 1 lipca online, za pośrednictwem bankowości internetowej, przez portal Emp@tia oraz platformę usług elektronicznych ZUS, od 1 sierpnia – w formie tradycyjnej – w urzędzie lub listownie. Złożenie wniosku do końca września gwarantuje rodzinom wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca. Jeżeli rodzic złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Program Rodzina 500 plus wejdzie w życie w nowej formule od 1 lipca.

Według nowych zasad świadczenie 500 plus będzie przysługiwało na każde dziecko do 18. roku życia, bez kryterium dochodowego. Dotąd pieniądze były przekazywane na drugie dziecko, a ich uzyskanie na pierwsze zależało od dochodu w rodzinie.Żródło : https://biznes.radiozet.pl/