Konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 


Prezydent Miasta Tychy zaprasza mieszkańców do konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Oświęcimskiej, Długiej i Goździków w Tychach – Etap I

Konsultacje prowadzone będą od 18 czerwca 2019 r. – 31 lipca 2019 r.  w niżej wymienionych formach i terminach:

1. Spotkanie otwarte (dyskusja publiczna) w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 16.30  w świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Pogodnej 37 w Tychach.

2. Wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu od 18 czerwca do17 lipca 2019 r.

3. Zbierania uwag do Prezydenta Miasta Tychy w formie pisemnej na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy albo elektronicznejza pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP;/UMTychy/skrytka_) od 18 czerwca do 31 lipca 2019 r.

Szczególy dot. konsultacji znajdują się również na stronie BIP.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki pod numerami telefonów: (32) 776-37-01 lub kierowanych na adres e‑mailowy: urbanistyka@umtychy.pl


Źródło : https://razemtychy.pl/