W niedzielę utrudnienia w kursowaniu autobusów i trolejbusów.

 


Dotyczy linii autobusowych: L, PAP3, R, W, 1, 2, 4, 21, 31, 33, 75, 137, 157, 254, 273, 291, 536, 551, 686, 688, 696, 788 oraz trolejbusowych: E

Zarząd Transportu Metropolitalnego uprzejmie informuje, że w związku z organizowanym w dniu 9 czerwca 2019 r. (niedziela) „Marszem dla Życia i Rodziny”, w godzinach od 16:00 do 17:30 mogą wystąpić opóźnienia odjazdów autobusów i trolejbusów.

W trakcie przemarszu, który wyruszy spod parafii św. Benedykta w Tychach, zostaną częściowo zamknięte m.in. następujące ulice: Zofii NałkowskiejDmowskiegoGrota-RoweckiegoNiepodległości (do Urzędu Miasta Tychy).

Autobusy i trolejbusy wykonujące w ww. godzinach swoje kursy, przerwą je na czas przejścia uczestników marszu. Wznowienie kursów nastąpi niezwłocznie po przejściu kolumny i ponownym dopuszczeniu do ruchu danej ulicy przez odpowiednie służby (policja).


Źródło : https://rj.metropoliaztm.pl/