Półkolonie dla dzieci w TSM „OSKARD”.

 


Dział Społeczno – Kulturalny Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD”  organizuje w ramach akcji „Lato-2019”  Półkolonie skierowane do dzieci i młodzieży

W programie przewiduje się: wyjścia na basen i do kina, wycieczki autokarowe, warsztaty plastyczne,  konkursy i turnieje, wycieczki piesze, zajęcia plastyczno – techniczne, zabawę w teatr, zajęcia na kręgielni, naukę tańca, pedagogikę zabawy, spotkania z ciekawymi ludźmi. Fachową opiekę nad uczestnikami Półkolonii sprawować będzie kadra pracownicza Działu Społeczno-Kulturalnego.

Ilość uczestników jednego turnusu to 25 dzieci w każdej placówce (wyjątek stanowi klub Regina który na każdy turnus przyjmie 20 dzieci).Odpłatność dla dzieci i wnuków członków TSM OSKARD za 1 turnus wynosi 70,00 zł. (brutto). Odpłatność dla pozostałych uczestników w klubach Uszatek, Orion, Olimpia, Magdalena, Regina i SDK Tęcza wynosi 251,05 zł,(brutto). Zapisy przyjmowane będą od 3 czerwca 2019 roku, od godziny 8.00 w placówkach.Według regulaminu pierwszeństwo mają dzieci i wnuki członków Spółdzielni  uprawnione do korzystania z Półkolonii na warunkach takich, jak członkowie Spółdzielni, niezależnie od pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym z członkiem Spółdzielni.Źródło : https://www.oskard.tychy.pl/