Informator o tyskich szkołach ponadpodstawowych.

 


W związku z trwającą  rekrutacją do szkół ponadpodstawowych, zachęcamy  uczniów ostatnich klas gimnazjalnych  oraz ósmych klas szkół podstawowych, w tym ich rodziców/ opiekunów,  do zapoznania się z wydanym przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach INFORMATOREM O TYSKICH SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH.
Został on dla Was  specjalne przygotowany w sposób przejrzysty i kompaktowy, zawiera bowiem wszystkie niezbędne informacje dotyczące publicznych tyskich szkół ponadpodstawowych. Żywimy nadzieję, że ta publikacja pomoże dokonać właściwego wyboru szkoły  i rozwiać dylematy dotyczące podjęcia jakże poważnej decyzji, rzutującej na Waszą przyszłość.

Wersja do pobrania znajduje się tutaj!


Źródło : https://www.oswiata.tychy.pl/