Jutro utrudnienia w kursowaniu autobusów i trolejbusów.

 


Zarząd Transportu Metropolitalnego uprzejmie informuje, że w związku z organizowanym w dniu 11 maja 2019 r. (sobota) wydarzeniem pn. „Motocykllove Rozpoczęcie Sezonu”, w godzinach od 14:00 do 15:00 mogą wystąpić opóźnienia odjazdów autobusów i trolejbusów.

W trakcie przejazdu kolumny motocykli, która wyruszy spod Urzędu Miasta Tychy zostaną częściowo zamknięte m.in. następujące ulice: NiepodległościGrota-RoweckiegoJana Pawła IIArmii KrajowejSikorskiegoNad Jeziorem.

Autobusy i trolejbusy linii wykonujące swoje kursy w ww. godzinach, przerwą je na czas przejazdu motocyklistów. Wznowienie kursów nastąpi niezwłocznie po przejeździe kolumny i ponownym dopuszczeniu do ruchu danej ulicy przez odpowiednie służby (Policja).

– dotyczy linii autobusowych: L, PAP1, PAP3, R, W, 1, 2, 4, 21, 31, 33, 65, 75, 128, 137, 157, 254, 262, 268, 273, 274, 291, 536, 686, 688, 696, 788 oraz trolejbusowych: B, E, F


Źródło : https://rj.metropoliaztm.pl/