Tychy zaadaptują budynek kupiony od Archidiecezji na Dom Opieki Społecznej.

 


Kosztem ok. 8 mln zł samorząd Tychów zaadaptuje kupiony od Archidiecezji Katowickiej budynek w sąsiedniej gminie Kobiór na Dom Opieki Społecznej dla co najmniej 60 pensjonariuszy. 29 kwietnia podpisano umowę na przebudowę obiektu, za który w 2017 r. samorząd zapłacił 9,6 mln zł.

  • Ponad półtora roku temu władze Tychów kupiły od Archidiecezji Katowickiej ponad 3-hektarowy teren w Kobiórze wraz z istniejącą tam zabudową. Pierwotnie nieruchomość miała służyć księżom emerytom, a budowę na tym terenie zapoczątkował ówczesny metropolita katowicki abp Damian Zimoń.
  • Po zakupie niedokończonej inwestycji władze Tychów zdecydowały, że będzie tam Dom Opieki Społecznej. Przez ostatni rok trwały prace projektowe, a w ciągu najbliższego tygodnia mają rozpocząć się roboty budowlane.
  • Wykonawca w 15 miesięcy ma zaadaptować istniejące budynki do nowych funkcji i zagospodarować część terenu. Zgodnie z umową wszystko ma być gotowe do połowy przyszłego roku.

„Obiekt zmieni swoją początkową funkcję, musimy więc go przystosować do potrzeb osób starszych; dlatego zakres prac obejmuje m.in. wyburzenie części istniejących ścian działowych oraz stropów i wykonanie nowych. W niektórych miejscach konieczna jest także przebudowa schodów oraz montaż windy i podnośników hydraulicznych do komunikacji z poszczególnymi kondygnacjami” – wyjaśniła po podpisaniu umowy z wykonawcą prac szefowa wydziału realizacji inwestycji Urzędu Miasta w Tychach Joanna Kudela.

Część prac ma polegać na konserwacji istniejących elementów drewnianych oraz częściowej przebudowie lub rozbudowie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Powstaną też miejsca parkingowe i obiekty tzw. małej architektury. Ponadto obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie specjalistycznego nadzoru nad pracami oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

W Domu Opieki Społecznej znajdzie się miejsce dla co najmniej 60 osób. Prezydent Tychów Andrzej Dziuba ocenił, że obecnie w ponad 130-tysięcznych Tychach, podobnie jak w wielu innych miastach, brakuje miejsc dla osób wymagających opieki.

„Już teraz znaczna część osób starszych, które z uwagi na wiek i stan zdrowia nie mogą sprostać trudom życia codziennego, jest lokowana w innych miastach na terenie naszego województwa. Mamy świadomość, że w starzejącym się społeczeństwie potrzeby będą jeszcze większe, a zapotrzebowanie na zapewnienie całodobowej opieki osobom starszym i chorym będzie rosło” – powiedział Dziuba, uzasadniając potrzebę miejskiej inwestycji w Kobiórze. Wydatki gminy Tychy w zakresie zabezpieczenia potrzeb osób starszych wynoszą co roku ponad 3 mln zł.

Gmina kupiła nieruchomość w Kobiórze we wrześniu 2017 r. za 9,6 mln zł. Cena została uzgodniona przez obie strony w czasie negocjacji, w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego.


Źródło : https://www.portalsamorzadowy.pl/