Będzie gazowa powtórka w Tychach na 20 autobusów.

 


To już pewne. Od 19 kwietnia oficjalnie wiadomo, że tyskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej będzie musiało jeszcze raz poszukać dostawcy 20 autobusów klasy MAXI na CNG. Przewoźnik wykonał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej i unieważnił tą część przetargu na łącznie 43 gazowce.

Tyskie postępowanie na dostawę łącznie 43 autobusów na sprężony gaz ziemny był wyjątkowy na tle tych, które widzieliśmy w ostatnich latach. 1 lutego okazało się, że aż pięciu producentów przedstawiło PKM swoje oferty, z czego trzech na wszystkie zadania przetargowe. A było to konsekwencją tego, że przewoźnik był otwarty na to by dostać jak najwięcej propozycji. Na otwarciu ofert wystąpił jednak pewien problem. Początkowo udało się otworzyć oferty Autosana, MAN-a, Solarisa i SOR-a. Po zmianie komputera, ale już po otwarciu ofert udało się także otworzyć e-propozycję Scanii, która wystartowała z Citywide’ami 12LF CNG.

22 marca rozstrzygnięto przetarg. PKM za najlepsze uznał oferty marek skupionych w grupie TRATON. W części na dostawę 23 gazowych przegubowców wybór padł na MAN-a. Producent „lwów” zaoferował „garbate” A23 w cenie 39 181 650 PLN brutto, co dało cenę jednostkową 1 385 000 PLN netto. W drugiej części wybór przewoźnika padł na Scanię, która zaoferował za 20 gazowych Citywide’ów 12LF 25 123 242 PLN brutto. A to dało cenę jednostkową w wysokości 1 021 270 PLN netto.

Zastrzeżenia co do wyboru Scanii miał SOR. Czeski producent był najtańszy w zadaniu na MAXI-gazowce. Proponował bowiem cenę 33 765 100 PLN brutto za 23 egzemplarze autobusów NBG12, a więc 981 860 PLN netto za jednego. Czesi jednak przegrali ze Scanią tylko dlatego, że zaoferowali autobusy ze zbyt małymi silnikami. Szczegółowo odwołanie producenta opisaliśmy tutaj. KIO w całości je uwzględniła.

Wobec takiego obrotu spraw PKM wykonał niezwłocznie wyrok Izby. 19 kwietnia przewoźnik oficjalnie poinformował o unieważnieniu MAXI-zadania przetargu. W oficjalnej informacji czytamy:

„Zamawiający w dniu 1 lutego 2019 roku o godzinie 10:30 dokonał czynności publicznego i jawnego otwarcia ofert złożonych w postępowaniu, jednakże w trakcie otwarcia ofert zamawiający poinformował osoby obecne na otwarciu ofert o braku możliwości otwarcia oferty nr 2. Po zakończeniu ww. procedury zamawiający, w osobach komisji przetargowej, podjął kolejną próbę otwarcia oferty nr 2 na innym komputerze, która zakończyła się sukcesem, jednakże już bez udziału osób przybyłych na otwarcie ofert.

Procedura otwarcia oferty nr 2 nie odbyła się w sposób jawny dla wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym nie podano nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, ceny, warunków płatności oraz terminu wykonania zamówienia dla oferty nr 2, co stanowi naruszenie art. 8 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 i 4 ustawy Pzp.

Powyższe narusza art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ postępowanie nie zostało przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości, co skutkowało naruszeniem art. 7 ust. 3 ustawy Pzp, gdyż zamówienia nie udzielono wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.”

Czekamy więc na powtórkę. Czy będzie tak emocjonując ja już zakończone podejście? Jeżeli ma być dużo ofert i mają być tanie to z pewnością należałoby kontynuować obraną strategię. W końcu już dawno nie mieliśmy do czynienia z tak życzliwym podejściem przewoźnika do producentów.

A tymczasem czekamy na podpisanie umowy między PKM a MAN-em. Producent „lwów” dostarczy do Tychów kolejne gazowe Lion’sy City G. Łącznie przewoźnik będzie miał 29 autobusów tego typu.


Źródło : http://www.infobus.pl/