Podpisano umowę na „metamorfozę” Hamrowizny.

 


Rozpoczynamy prace nad estetycznym zagospodarowaniem terenu Hamrowizny. 9 kwietnia Burmistrz Miasta Bierunia podpisał umowę na realizację zadania pn. Budowa małej architektury w przestrzeni publicznej wraz z remontem ciągów pieszo i pieszo-jezdnych oraz remontem sieci oświetleniowej – ETAP I w ramach zadania „Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie tzw. Hamrowizny w mieście Bieruń”.

Wykonawcą zadania jest firma Marciniak Roman „MAT-BUD” Zakład Robót Drogowych i Budowlanych z Pszczyny. Inwestycja zrealizowana ma zostać do września 2019 roku. Jej koszt to 468 456,39 zł.

Inwestycja zakłada utworzenie na terenie Hamrowizny skweru. Nawierzchnia centralnego placu i dochodzących do niego ścieżek wykonana zostanie z materiałów szlachetnych (m.in. koski brukowej i mozaiki kamiennej), dla podkreślenia rangi tego miejsca. Ponadto nasadzonych zostanie kilka drzew oraz liczne nasadzenia krzewów wzdłuż ciągów pieszych. Wykonany zostanie równiez nowy, estetyczny trawnik. (Zachowana zostanie większość istniejącego drzewostanu – wyciętych zostanie kilka starych, będących w złym stanie drzew).

Wśród zaplanowanych nasadzeń zieleni (drzewa, krzewy, kwiaty) pojawi się imitacja zejścia do dawnego lochu oraz imitacja funkcjonującej niegdyś pompy. Obie te rekonstrukcje będą nawiązywać do historycznych elementów tego miejsca. Powstaną tam także tablice opisujące jego historię. Pojawi się oczywiście kilka elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci.

Cały teren zostanie oświetlony lampami parkowymi, z wykorzystaniem technologii LED, wpiętymi do miejskiego systemu sterowania i zarządzania oświetleniem.

W trakcie trwania prac, ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie pomnika Powstańców Śląskich. Pomnik przywrócony zostanie w jego historycznej formie.

Na podstawie historycznych fotografii wykonany zostanie pomnik oraz stanowiąca jego integralną część tablica upamiętniająca poległych powstańców.


Źródło : https://www.bierun.pl/