Tychy szykują się na strajk nauczycieli.

 


Rozmowy z przedstawicielami związków zawodowych z rządem nadal trwają. Nie wiadomo jednak jak się zakończą, dlatego w Tychach przygotowano specjalną ofertę kulturalną i sportową dla dzieci i młodzieży.

Rodzice dostaną także list z informacjami dotyczącymi opieki nad dziećmi w tym trudnym czasie strajku. Spośród 53 placówek, strajku nie będzie tylko w 5 z nich.

Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 18, Przedszkole nr 19, Szkoła Podstawowa nr 36 oraz Zespół Szkół Muzycznych – w tych placówkach strajku nie będzie. W pozostałych od poniedziałku szykują się duże zmiany. – W związku z nadzwyczajną sytuacją, jaka może nastąpić biorąc pod uwagę bardzo wysoki stopień poparcia strajku oraz wynik referendum, a także brakiem możliwości wcześniejszego ustalenia ostatecznej liczby strajkujących nauczycieli, 8 kwietnia wszystkie zajęcia w szkołach podstawowych i przedszkolach będą odwołane. Bardzo proszę o zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji i pozostawienie dzieci w domach oraz zapewnienie im opieki we własnym zakresie – mówi Dorota Gnacik – dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach.

W szkołach ponadpodstawowych lekcje nie odbędą się, natomiast decyzję o organizacji dodatkowych zajęć dla młodzieży podejmie dyrektor danej szkoły w zależności od możliwości kadrowych. 9 kwietnia, jeśli strajk będzie kontynuowany, planowane zajęcia i lekcje w szkołach oraz przedszkolach także się nie odbędą.

– W przypadku szkół i przedszkoli, w których nie wszyscy nauczyciele będą strajkować, dyrektor placówki zorganizuje, w miarę możliwości, zajęcia świetlicowe dla dzieci, których rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki we własnym zakresie. Liczba dzieci, jaka będzie mogła uczestniczyć w zajęciach świetlicowych będzie uzależniona od liczby nauczycieli gotowych do pracy – dodaje dyrektor Gnacik.

Przyjęcie dziecka na te zajęcia będzie wymagało wcześniejszych uzgodnień z dyrektorem. Miejski Zarząd Oświaty prosi jednak o wyrozumiałość w przypadku, gdy dyrekcja odmówi przyjęcia dziecka na zajęcia. Taka decyzja zostanie podjęta wyłącznie z troski o ich bezpieczeństwo, do zapewnienia którego niezbędni są opiekunowie.

W szkołach podstawowych oraz szkołach z oddziałami gimnazjalnymi, dni przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (10–12 kwietnia) oraz egzaminu ósmoklasisty (15-17 kwietnia) są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych (niezależnie od strajku). – Niestrajkujący nauczyciele ze wszystkich tyskich szkół, będą zaangażowani do pracy w zespołach nadzorujących przebieg egzaminów. Zależy nam, aby umożliwić szkołom przeprowadzenie egzaminów podczas strajku. W związku z tym szkoły nie będą organizowały zajęć świetlicowych w dniach, kiedy odbywać się będą egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty – podkreśla Dorota Gnacik.

Wciąż jest wiele pytań i niewiadomych. Ilu nauczycieli przystąpi do strajku i  jak długo on potrwa? Dlatego zarządzający oświatą w mieście zachęcają, by na bieżąco śledzić informacje na stronach internetowych szkół, przedszkoli oraz w dzienniku elektronicznym. To od liczby strajkujących w dużej mierze zależy możliwość organizacji zajęć świetlicowych czy dodatkowych zajęć w szkołach dla dzieci i młodzieży.

Takie zajęcia po spotkaniach i konsultacjach z różnymi instytucjami w mieście przygotował tyski samorząd. – Poprosiliśmy dyrektorów różnych instytucji kultury i sportu działających w mieście o pomoc i wspólnie przygotowaliśmy ofertę bezpłatnych zajęć dla dzieci – wystawy, warsztaty, spektakle, zwiedzanie teatru i stadionu – to tylko kilka propozycji, z których będą mogły skorzystać tyskie dzieci. Mam oczywiście świadomość, że nie zaspokoi to wszystkich potrzeb, ale mam nadzieję, że choć trochę pomoże rodzicom, którzy nie będą w stanie zapewnić opieki swoim dzieciom w czasie strajku – mówi Andrzej Dziuba – Prezydent Miasta Tychy.

I dodaje: Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w tę pomoc. W tej szczególnej sytuacji musimy wykazać się zrozumieniem i solidarnością, dlatego podjąłem decyzję, że pracownicy Urzędu Miasta w czasie strajku, będą mogli przyjść do pracy z dziećmi.

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych będą mogli od 9 do 16 za darmo skorzystać z krytej pływalni (uczniowie do 13 roku życia mogą korzystać z pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich). Pełna oferta zajęć będzie jest dostępna na stronie tyskich szkół i przedszkoli oraz na stronie Urzędu Miasta Tychy w dziale WYDARZENIA/AKCJA STRAJK NAUCZYCIELI, a także Tyskim Portalu Oświatowym (www.oswiata.tychy.pl).

Jeśli rodzic zdecyduje się zostać z dzieckiem w domu, może otrzymać zasiłek z ZUS. Pod jednym warunkiem, że dziecko nie ma więcej niż 8 lat. Rodzice i opiekunowie prawni dzieci do 8 roku życia, w przypadku zamknięcia szkoły lub przedszkola mają prawo do 60 dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy i zasiłku opiekuńczego z ZUS. Osoby zatrudnione składają wniosek u pracodawcy, natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą w najbliższym oddziale ZUS. Więcej szczegółów na ten temat m.in. na stronie https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/zasilek-opiekunczy-na-opieke-nad-zdrowym-dzieckiem-w-wieku-do-8-lat.Źródło : http://umtychy.pl/