Clemensy 2018 rozdane.

 


– Oscar, Wiktor, Clemens, wszystkie te wyróżnienia łączy renoma, prestiż i to, że są nagrodami przyznawanymi w dziedzinie kultury. Nasz powiatowy Clemens jest już pełnoletni, po raz pierwszy został wręczony w 2001 roku. Nagroda i pamiątkowa statuetka nawiązują do  Świętego Klemensa oraz jego świątyni, która góruje nad Bieruniem i Lędzinami, do historycznego dziedzictwa naszej powiatowej wspólnoty. Clemens jest wyrazem uznania dla talentu i zaangażowania w ochronę duchowego i materialnego dziedzictwa regionu, rozwój kultury i sztuki, kształtowanie powiatowej tożsamości. Nagroda jest symbolem uznania dla dorobku artystycznego i dokonań kulturotwórczych jej laureatów – tymi słowami Starosta Bieruńsko-Lędziński Bernard Bednorz rozpoczął uroczystą galę rozdania Clemensów za 2018 rok.

Uroczystość wręczenia Clemensów odbyła się w poniedziałek, 25 marca w Domu Kultury „Sokolnia” w Imielinie. Tegorocznymi laureatami byli: Czesław Ryszka (Lędziny) oraz Orkiestra „Ponticello” (Bojszowy).

Clemens jest nagrodą, którą przyznaje Kapituła pod przewodnictwem Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego. Przyznawana jest w trzech kategoriach: Pro Arte - za osiągnięcia w twórczości artystycznej, Pro Cultura - za upowszechnianie kultury i Pro Publico Bono – za wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i ochrony jej dóbr. W tym roku, nagrodę Pro Arte otrzymał Czesław Ryszka, nagrodę Pro Cultura otrzymała Bojszowska Orkiestra PONTICELLO, natomiast nagroda Pro Publico Bono nie została przyznana.

Czesław Ryszka 

Urodzony w Lędzinach-Goławcu teolog, dziennikarz, publicyska i pisarz. Redaktor tygodników religijnych 'Gość Niedzielny”, „Katolik” i „Niedziela”, który ma w swym dorobku pisarskim ponad 80 książek i kilka tysięcy artykułów prasowych.

„W książkach Czesława Ryszki o wielkich świętych, o licznych postaciach znaczących Polaków, widoczny jest zamysł, aby ukazać ich jako wzory służby dla Polski i Kościoła, a także jako mistrzów i przewodników w wierze. Dzięki temu czytelnik ma przekonanie, że świat jest pełen wielkich ludzi, wręcz posłańców od Boga w czasach w których żyli” – fragment laudacji wygłoszonej przez prof. dr hab. Bolesława Pochopienia na cześć Czesława Ryszki.

Bojszowska orkiestra „PONTICELLO”

W 2017 roku otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególną działalność artystyczną, propagowanie kultury, popularyzację muzyki i integrację społeczności powiatu.

Orkiestra koncertuje zarówno na terenie gmin naszego powiatu, jak i na całym Śląsku. Upowszechnia muzykę klasyczną, ale również filmową i rozrywkową. Uatrakcyjnia swoją muzyką lokalne imprezy kulturalne, jubileuszowe i obchody świąt narodowych.

„Ponticello znaczy po włosku most. Nic tak dobrze nie opisuje repertuaru orkiestry. Jest on rozległy i różnorodny, co na pewno łączy rzeszę słuchaczy i melomanów. W skład repertuaru wchodzą utwory muzyki dawnej, klasycznej, operowej, jak również nowe formy muzyczne – muzyka filmowa, rozrywkowa czy pochodząca z musicali” – fragment laudacji wygłoszonej przez Adama Żaaka na część Bojszowskiej Orkiestry „Ponticello”.


Źródło : https://www.bierun.pl/