Agora porozumiała się ze związkowcami w sprawie zwolnień.

 


Zarząd Agory SA zawarł porozumienie ze związkiem zawodowym co do zwolnień grupowych w drukarniach w Pile i Tychach. Pracownicy dostaną m.in. dodatkowe świadczenie pieniężne. – To nie są złe warunki – komentuje szef związkowej Solidarności w Agorze Wojciech Orliński.

O planowanych grupowych zwolnieniach w dziale poligrafii Agory w związku z wygaszaniem drukarni w Pile i Tychach informowaliśmy na początku marca br. W poniedziałek 25 marca zarząd spółki podał, że zawarto trójstronne porozumienie między Agorą, Agorą Poligrafia oraz związkiem zawodowym i radami pracowników.

Spółka planuje zwolnić od 25 marca do 23 kwietnia do 153 osób, głównie w segmencie druk, co stanowi 57 proc. wszystkich tam zatrudnionych. Pracę ma stracić po 90 proc. zatrudnionych w drukarniach w Pile i Tychach. Działalność poligraficzna Grupy Agora zostanie przeniesiona do Warszawy. Działalność operacyjna drukarni w Pile i Tychach zostanie wygaszona do 30 czerwca br.

Jak podano w komunikacie spółki, do odprawy pracowników zostaną doliczone dodatkowe świadczenia pieniężne w wysokości równej wynagrodzeniu zasadniczemu brutto, powiększonemu o rekompensatę równą wartości dwumiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto danego pracownika. Warunkiem jego otrzymania jest świadczenie pracy w okresie wypowiedzenia. Te same warunki zwolnienia mają dotyczyć pracowników, którzy będą zatrudnieni w drukarniach w Tychach i w Pile jeszcze po 30 czerwca br. Pracownicy otrzymają również m.in. wsparcie w poszukiwaniu pracy i przekwalifikowaniu.

Spółka szacuje, że wysokość rezerwy związanej ze zwolnieniem grupowym wyniesie ok. 5 mln zł, co obciąży wynik Grupy Agora w pierwszym kwartale br.

– To nie są złe warunki. W sumie bonusowa oferta tego, co jest ponad minimum wynikające z prawa pracy, stanowi więcej niż miesięczne wynagrodzenie – komentuje dla „Presserwisu” Wojciech Orliński.

W 2018 roku Agora wypracowała 9,4 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 1,14 mld zł. Wynik EBITDA wyniósł 98,4 mln zł. Ze sprzedaży usług poligraficznych spółka uzyskała 63,7 mln zł, notując spadek rok do roku o 32,2 proc.


Źródło : https://www.press.pl/