Gazowy wybór PKM Tychy: Scania i MAN.

 


22 marca spółka PKM Tychy dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargu na dostawę łącznie 43 pojazdów, w tym 20 szt. klasy MAXI i 23 klasy MEGA. To koncern Traton – skupiający zarówno markę MAN, jak i Scania – jest wielkim zwycięzcą śląskiego zamówienia. Scania wygrała z SOR o 0,15 pkt, a MAN z Solarisem – o 1,74 pkt. Za nami dobra, gazowa walka.

Przypomnijmy, że zamawiający planował przeznaczyć na te inwestycję sumę 62791 500,00 zł brutto, w tym: 22.836.947,69 zł brutto na 20 autobusów klasy MAXI z dostawą w przeciągu 12 miesięcy. 39.954.552,31 zł brutto na 23 przegubowe autobusy CNG klasy MEGA z dostawą w terminie 1-25 marca 2020 r., a pozostałe pojazdy – między 1 a 25 maja 2020 r.

Przetarg został przygotowany koncertowo, a przewoźnik mógł przebierać w rekordowej liczbie gazowych ofert na polskim rynku.

W pierwszym zadaniu swoje propozycje złożyły cztery firmy :

  1. Scania Polska z pojazdami Citywide 12 CNG na sumę 20.425.400,00 zł netto / 25.123.242,00 zł brutto z terminem dostawy 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym nie wcześniej niż 10 stycznia 2020 roku;
  2. Autosan z autobusami Sancity 12 CNG na sumę 20.856.300,00 zł netto / 25.653.249,00 zł brutto z terminem dostawy 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym nie wcześniej niż 10 stycznia 2020 roku;
  3. MAN z autobusami MAN Lion`s City CNG na sumę 20.790.000,00 zł netto / 25.571.700,00 zł brutto z dostawą w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym nie wcześniej niż 10 stycznia 2020 roku;
  4. SOR z autobusami SOR NBG12 na sumę 19.637.200,00 zł netto / 33.765.100,00 zł netto z dostawą w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym nie wcześniej niż 10 stycznia 2020 roku.

W drugim zadaniu – na 23 gazowe przeguby – swoje oferty położyły w Tychach trzy firmy:

  1. Solaris z autobusami nU18CNG na sumę 33.005.000,00 zł netto / 40.596.150,00 zł brutto z terminem dostaw wg harmonogramu: a) I partia dostawy 6 autobusów od 1 marca 2020 roku do 25 marca 2020 roku, II partia – 17 autobusów w terminie od 1 maja 2020 roku do 25 maja 2020 roku,
  2. SOR z autobusami NBG18 na sumę 33.765.100,00 zł netto z terminem dostaw wg harmonogramu: a) I partia dostawy 6 autobusów od 1 marca 2020 roku do 25 marca 2020 roku, II partia – 17 autobusów w terminie od 1 maja 2020 roku do 25 maja 2020 roku,
  3. MAN z autobusami Lion`s City G CNG na sumę 31.855.000,00 zł netto / 39.181.650,00 zł brutto z terminem dostaw wg harmonogramu: a) I partia dostawy 6 autobusów od 1 marca 2020 roku do 25 marca 2020 roku, II partia – 17 autobusów w terminie od 1 maja 2020 roku do 25 maja 2020 roku.

22 marca PKM dokonał wyboru w obu zadaniach : w zadaniu MAXI wybrał ofertę nr 2, czyli Scania Polska na kwotę 25 123 242,00 zł brutto, tym samym Scania wygrała z SOR o … 0,15 pkt.; w zadaniu MEGA wybrał ofertę nr 4, czyli firmy MAN Truck & Bus Polska na kwotę 39 197 664,58 zł brutto, która tym samym pokonał propozycję Solarisa o .. 1,74 pkt.

Jak podała komisja PKM, obie oferty odpowiada wszystkim warunkom i wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zostały wybrane jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert.


Źródło : http://infobus.pl/