Dyskusja publiczna dotycząca projektu MPZP – nowy termin.

 


W dniu 20 marca miała odbyć się dyskusja publiczna dotycząca projektu MPZP w rejonie ulic Lokalnej, Serdecznej linii kolejowej oraz doliny Potoku Tyskiego.

Pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego Urządu Miasta Tychy i i firmy Master oczekiwali na mieszkańców w sali 102  urzędu od godz. 16 do 16.30. Z powodu nieporozumienia mieszkańcy, którzy przybyli na konsultacje zostali wprowadzeni w błąd przez pracownika ochrony i do spotkania nie doszło. Z tego powodu zostanie ponowiona dyskusja publiczna w dniu 3 kwietnia w sali 101 Urzędu Miasta Tychy o godz. 16. Ogłoszenie ukaże się w Twoich Tychach w najbliższym tygodniu oraz na stronach internetowych w sposób zwyczajowo przyjęty.