Mieszkańcy os. A chcą bankomatu.

 


18 marca w Akademia Cafe przy ul. Andersa odbyło się spotkanie Kawiarenki Obywatelskiej z cyklu „AktywneA”. Inicjatywa przeznaczona jest dla mieszkańców osiedla „A”, którzy pragną wziąć aktywny udział w rewitalizacji tej części miasta oraz wpływać na przestrzeń wokół siebie.

Podczas poniedziałkowego spotkania przede wszystkim zbierano podpisy pod wnioskiem o zainstalowanie bankomatu na osiedlu. Najbliższy bankomat znaj‑ duje się przy skrzyżowaniu ul. Bursche‑ go i ul. Brzozowej, które znajduje się na granicy osiedla, co jest dość uciąż‑ liwe dla mieszkańców „Anny”. W spot‑ kaniu wzięli także udział tyscy muze‑ alnicy oraz przedstawiciele Miejskiego Centrum Kultury.

Na kolejne spotkanie w Kawiarence Obywatelskiej organizatorzy zapra‑ szają już we wtorek, 26 marca o godz. 16 na plac św. Anny 2. Tematem roz‑ mów będą potrzeby infrastrukturalne mieszkańców tego najstarszego tyskie‑ go osiedla.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 7/582