Czwarty etap PONE rozpoczęty.

 


Urząd Miasta poinformował o rozpoczęciu realizacji IV etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Tychy.

Operatorem tegorocznego etapu Programu jest firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ Sp. z o. o. z siedzibą w Świerklańcu przy ul. Błękitnej 12, wybrana w drodze przetargu nieogra‑ niczonego.

Czwarty etap PONE rozpoczyna się od weryfikacji wniosków przewidzianych do realizacji w tym roku, w zakresie wymiany źródła ciepła oraz termomodernizacji budynków. Weryfikacja będzie prowadzona do 30 kwietnia 2019r. Operator Programu będzie każdorazowo termin weryfikacji ustalał telefonicznie z wnioskodawcą.

Ważną informacją jest też ta o wzno‑ wieniu 13 marca działalności Punk‑ tu Obsługi Klienta, znajdującego się przy ul. Barona 30, I piętro, pok. 216. POK czynny jest dwa razy w tygodniu: w środę w godz. 9‑18 (przerwa od 13:30 do 14) i w piątek w godz. 9‑16 (przerwa od 13:30 do 14) oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godz. 9‑12.

Wnioski o udział w Programie należy składać: – od 13 marca 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. w POK; – od 21 grudnia 2019r. w sekretariacie Wydziału Komunalnego Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, VIII pię‑ tro, pok. 803.

Szczegółowych informacji w zakresie Programu zasięgnąć można u Operatora: tel. kom. 792 243 788. POK, 792 243 719 lub 794 243 787; e-mail: niskaemisja@ekoscan.pl. Przesy‑ łanie kosztorysów: kosztorysy@eko‑ scan.pl; strona internetowa: http:// www.niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-tychy; a także w Wydziale Komunalnym Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, VIII piętro, pok. 801, 803, 806; tel. (32) 776‑38‑31, (32) 776‑38‑34 lub (32) 776‑38‑06; e-mail: komunalny@um‑ tychy.pl.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 7/582