Nieodpłatne porady prawne w Tychach.

 


Od nowego roku mieszkańcy mogą skorzystać z darmowych porad prawnych oraz tzw. poradnictwa obywatelskiego w pięciu punktach pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie miasta. Od początku stycznia do końca lutego br. z tej możliwości skorzystało już 380 osób!

W całym 2018 roku porad prawnych udzielono 1611 mieszkańcom miasta.

W punkcie zlokalizowanym w budynku „Balbina Centrum” przy ul. Barona 30 (lokal 212, I piętro), porad prawnych od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 13.00 udzielają prawnicy zrzeszeni w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Punkt drugi zlokalizowany w budynku Urzędu Miasta Tychy (Al. Niepodległości 49) na III piętrze pok. 317, jest prowadzony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach i otwarty od poniedziałku do środy oraz w piątek od 12.00-16.00, w czwartki od 13.00 do 17.00.

Kolejne trzy punkty są prowadzone przez organizacje pozarządowe. Porady są udzielane w „Balbina Centrum” na pierwszym piętrze tego budynku ( lok. 212), od poniedziałku do piątku 13.00-17.00. oraz na Placu św. Anny (lok.102) od 8.00- 16.00.

To, kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy reguluje znowelizowana ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Do tej pory z pomocy mogły skorzystać osoby fizyczne, korzystające z pomocy społecznej, kombatanci, weterani, osoby, która nie ukończyły 26 lat lub ukończyły 65 lat i kobiety w ciąży. Nowelizacja wprowadziła w tym zakresie istotne zmiany.

– Osobą uprawnioną do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej jest osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów związanych z taką pomocą. Przed jej uzyskaniem musi jednak złożyć pisemne oświadczenie, że nie stać ją na skorzystanie z płatnej pomocy prawnej – mówi Aneta Luboń-Stysiak – Sekretarz Miasta Tychy.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod nr telefonu 32 7763207 w godzinach pracy urzędu. Kobiecie w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Nowelizacja ustawy wprowadziła także nową kategorię pomocy – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

– To pomoc osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, które nie są w stanie sobie poradzić z rozwiązaniem swoich życiowych problemów – wyjaśnia sekretarz miasta.

Nieodpłatna pomoc lub nieodpłatne poradnictwo może dotyczyć tematów z zakresu prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego), spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego.

W 2018 roku udzielono w Tychach w sumie 1611 porad prawnych. Były to porady z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, alimentacyjnego, rzeczowego, spadkowego, ale także ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego, karnego, podatkowego oraz dotyczące działalności gospodarczej.

Pieniądze na funkcjonowanie nieodpłatnej pomocy prawnej pochodzą z budżetu państwa i na rok 2019 to kwota 330 tys. zł.


Źródło : http://umtychy.pl/