Lędziny – zmiany w rozkładzie jazdy dla linii 253.

 


Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, że na wniosek gminy Lędziny od dnia 18.03.2019 r. wprowadza się zmiany w rozkładzie jazdy linii 253 w dni robocze. Zmiany polegają na przesunięciu następujących godzin kursowania:

  • z godziny 13:25 z przystanku „Lędziny Makuszyńskiego” na godzinę 13:35,
  • z godziny 14:15 z przystanku „Lędziny Rachowy Osiedle” na godzinę 14:28,
  • z godziny 15:08 z przystanku „Lędziny Rachowy Osiedle” na godzinę 15:18
  • z godziny 16:05 z przystanku „Lędziny Rachowy Osiedle” na godzinę 16:10.


Źródło : https://rj.metropoliaztm.pl/