W Urzędzie Miasta w Lędzinach przyszła mama nie stoi w kolejce.

 


Ciąża jest ogromnym wyzwaniem dla organizmu kobiety, dlatego kobieta ciężarna, która może czuć się źle, zasługuje na odmienne traktowanie. W ramach dobrych praktyk oraz kształtowania postaw społecznych Urząd Miasta w Lędzinach dbając o przyszłe mamy informuje, że kobiety w ciąży mają pierwszeństwo podczas załatwiania jakichkolwiek spraw na terenie urzędu.Źródło : http://www.ledziny.pl/