„Dzielnicowy bliżej nas”.

 


W związku z nową koncepcją pracy dzielnicowych „Dzielnicowy bliżej nas” policjanci diagnozują oczekiwania społeczeństwa związane z bezpieczeństwem w miejscu zamieszkania, pracy, wypoczynku i opracowują zadania priorytetowe na kolejne półrocze. Wychodząc naprzeciw społeczeństwa prezentujemy przedmiotowe plany i zachęcamy do bieżącego kontaktu z dzielnicowymi.

„Dzielnicowy bliżej nas” to funkcjonująca formuła pracy dzielnicowych w garnizonie śląskim. Jednym z jej założeń jest diagnozowanie oczekiwań społecznych i analiza zagrożeń w rejonach służbowych. Na tej podstawie każdy dzielnicowy, w cyklach półrocznych, przygotowuje plan działania priorytetowego, dążąc do osiągnięcia zakładanych celów.

Tyscy dzielnicowi prowadzą rozpoznania terenu pod względem zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w celu wyeliminowania lub zminimalizowania wskazanego lub zdiagnozowanego zagrożenia. Zachęcamy mieszkańców do kontaktów z poszczególnymi dzielnicowymi. Kontakt na wyciągnięcie ręki zapewnia aplikacja Moja Komenda, informacje kontaktowe na temat dzielnicowych oraz ich rejonów służbowych można także znaleźć na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Tychach w zakładce „Twój dzielnicowy” Aby wskazać zagrożony rejon można także skorzystać z narzędzia, jakim jest „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa”.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/