Ruszyła rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do klas czwartych i siódmych dwujęzycznych.

 


4 marca 2019 roku rozpoczyna się w Tychach rekrutacja do klas CZWARTYCH publicznych szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów, Szkoły Podstawowej nr 21 oraz oddziałów sportowych klas czwartych, oddziałów dwujęzycznych klas siódmych podstawowych i klasy VII ( mundurowej).

 Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzana jest rekrutacja do:

  • oddziałów klas IV ogólnych Szkoły Podstawowej nr 21 oraz szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjum tj. Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi, Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • oddziałów klas IV sportowych np. do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 (rekrutacja przeprowadzana w szkołach, poza systemem elektronicznym, szczegóły w szkołach z oddziałami sportowymi)
  • oddziałów klas VII dwujęzycznych w Szkole Podstawowej  nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach, Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Szkole Podstawowej nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. Makuszyńskiego
  • oddziału klasy VII ogólnej/mundurowej w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

 Terminy składania wniosków od 4 do 20 marca 2019 r.

Szczegóły znajdują się na stronie https://www.oswiata.tychy.pl/ lub https://spklasy4i7-tychy.nabory.pl/ .

ODDZIAŁY DWUJĘZYCZNE

– Oddział dwujęzyczny to oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym w prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne (przedmioty)- mówi Barbara Sobczak z Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe  do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej  przyjmuje się ucznia, który otrzymał promocję do klasy VII oraz uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych. W przypadku liczby kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, większej niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

– wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,

– oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego ze świadectwa promocyjnego do kl. VII

– świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

Planowany termin przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych to 1 kwiecień 2019 r.

Kandydat, który wybierze oddział dwujęzyczny w więcej niż jednej szkole, pisze sprawdzian predyspozycji językowych w szkole pierwszego wyboru. W przypadku niezakwalifikowania się do szkoły pierwszego wyboru wynik sprawdzianu uwzględniany jest w pozostałych placówkach.

Szkoła Podstawowa nr 21 – ważne informacje

Rekrutacja do klas czwartych ( jak również do klas pierwszych)  nowo utworzonej Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach, ul. Młodzieżowa 7,  jest prowadzona przez Szkołę Podstawową nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach, gdzie działa komisja rekrutacyjna do SP 21.

Wniosek oraz dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 35, al. Piłsudskiego 21 w Tychach, tel. 32 217 70 26.

W przypadku chęci przeniesienia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 21 do klas innych niż klasa pierwsza i czwarta, rodzice mogą złożyć podanie o przyjęcie. Wzór podania jest dostępny na stronie www.oswiata.tychy.pl oraz w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 35. Miejscem składania podań jest sekretariat SP 35.


Źródło : http://umtychy.pl/