Nowy sprzęt Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach.

 


27 lutego st. bryg. Piotr Szojda – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach przekazał na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach Nowych średni zestaw hydrauliczny do ratownictwa  technicznego. Pozyskany sprzęt zostanie zamontowany na samochodzie ratowniczo-gaśniczym i będzie używany podczas wypadków drogowych.

Obecnie wszystkie jednostki OSP z naszej gminy dysponują sprzętem hydraulicznym i medycznym, niezbędnym do udzielenia pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, dzięki czemu z pewnością możemy czuć się bezpieczniej.