E- dowód już od jutra.

 


4 marca wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące wydawania dowodów osobistych. Każdy obywatel będzie mógł wyrobić e-dowód, który zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Cyfryzacji ma w przyszłości ułatwić nam załatwienie wielu spraw.

E-dowód ma nam ułatwić np. załatwianie spraw w urzędach, szpitalach czy korzystanie z elektronicznych bramek na lotniskach w Unii Europejskiej. Elektroniczny dowód osobisty, jak zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji, ma być „bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia czy podmiotami komercyjnymi (na przykład bankami)”.

E-dowód będzie można wykorzystać m.in. do: potwierdzenia tożsamości, podpisywania dokumentów elektronicznych, potwierdzenia obecności w placówkach medycznych czy do korzystania z elektronicznych bramek na lotniskach w Unii Europejskiej. Będzie wydawany na 5 lat dla osób, które nie ukończyły 5. roku życia, a dla pozostałych osób – na 10 lat. W przypadku zgłoszenia policji utraty dowodu osobistego w wyniku przestępstwa, nie będzie już obowiązku dodatkowego zgłoszenia takiej utraty w gminie czy w konsulacie RP. Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 roku.

E-dowód to tak naprawdę plastikowa karta, ale wyposażoną w warstwę elektroniczną (czip), na którym zostaną zapisane dane właściciela. Procedura wydania dowodu osobistego zmieni się nieznacznie. – Przy osobistym odbiorze dowodu osobistego w urzędzie będzie wydawana koperta z kodem PUK, a właściciel dowodu będzie mógł ustalić sobie kody PIN – mówi Wieńczysława Garbarczyk – Tur z Urzędu Miasta Tychy.

Kody te będą niezbędne do używania elektronicznych funkcji e-dowodu. – Dodatkowo w przypadku czasowej utraty kontroli nad e-dowodem pojawi się możliwość zgłoszenia zawieszenia ważności takiego dowodu oraz cofnięcia tego zawieszenia w okresie do 14 dni od zgłoszenia. Jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia, dowód zostanie unieważniony – dodaje Wieńczysława Garbarczyk – Tur.

O nowy dowód osobisty będzie można się starać jeszcze przed upływem ważności posiadanego dokumentu. Nie ma jednak takiej konieczności. – Oprócz dodatkowych możliwości oferowanych przez warstwę elektroniczną, dowód zachowa wszystkie swoje dotychczasowe funkcje bez dodatkowych wymagań dla obywateli. Osoby, które nie będą chciały korzystać z funkcjonalności warstwy elektronicznej, będą mogły wykorzystywać e-dowód tak, jak dotychczas używany dowód osobisty – wyjaśnia Anita Zdebel z Urzędu Miasta Tychy.

Uruchomienie systemu wiąże się jednak z pewnymi utrudnieniami. W związku z wdrożeniem programu planowane są czasowe przerwy techniczne, które będą miały bezpośredni wpływ na pracę urzędów. 1 marca 2019 r. od godziny 11.30 nastąpi przerwa techniczna w działaniu systemu informatycznego do obsługi dowodów osobistych. Nie będzie możliwości złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, odbioru dowodu oraz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. – Oznacza to, że od tego momentu nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków i wydania już spersonalizowanego dowodu osobistego – mówi Anita Zdebel.

Od 4 marca 2019 r. będą przyjmowane wnioski o wydanie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Dodatkowe informacje dotyczące e-dowodów będzie można uzyskać na uruchomionej właśnie stronie internetowej:  www.e-dowod.gov.pl


Źródło : http://umtychy.pl/