Trwają prace nad utworzeniem Muzeum Miejskiego w Bieruniu.

 


Przypomnijmy, że formalnie muzeum istnieje od 1 października 2018 roku. Obecnie gromadzone są eksponaty do zbiorów muzealnych. Zachęcamy Państwa do ofiarowania pamiątek, zdjęć i akcesoriów dokumentujących dzieje Bierunia i jego mieszkańców.

O potrzebie powstania w Bieruniu muzeum, które gromadziłoby, przechowywało i udostępniało zabytki kultury, dokumenty, fotografie mówiące o dziejach i kulturze Bierunia, mówiło się od wielu lat. Liczne ślady, które świadczą o tym, jak powstawało miasto i jak się kształtowało nadal pozostają bowiem niedostępne dla szerszej publiczności. Skrywane w cieniu niszczeją, co może z kolei doprowadzić do utracenia szansy na poznanie dziejów miasta.

Ponad rok temu podjęto decyzję o utworzeniu Muzeum Miejskiego w Bieruniu, które będzie nie tylko miejscem kontemplacji sztuki, ale także ośrodkiem kształcenia społeczeństwa w zakresie historii, kultury, a w tym również dziejów oraz kultury regionu i naszej małej ojczyzny – Bierunia.

Rok temu rozpoczęto przygotowania do utworzenia pierwszego w dziejach miasta muzeum. W tym celu Urząd Miejski w Bieruniu ogłosił konkurs na stanowisko Głównego Specjalisty ds. utworzenia muzeum miejskiego. Konkurs ten wygrała Agnieszka Szymula.

Muzeum będzie obejmować swoją działalnością Bieruń - jego dzieje, kulturę i sztukę oraz dziedzictwo kulturowe powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Program merytoryczny bieruńskiego muzeum uwzględniać będzie również tło historyczne i kulturowe całej ziemi pszczyńskiej i Śląska, a także powiązania historyczne, gospodarcze i związki kulturowe z innymi regionami Polski oraz Czech, czy Niemiec. Zebrane zabytki i dokumenty ilustrować mają dzieje lokalne, zwłaszcza zaś następujące zagadnienia: powstawanie miasta i jego rozwój, życie codzienne mieszkańców Bierunia w przeszłości, dzieje miejscowych rodów, kulturę ludności rodzimej Bierunia, powiatu bieruńsko-lędzińskiego i ziemi pszczyńskiej, twórczość artystów związanych z Bieruniem i powiatem bieruńsko-lędzińskim.


Źródło : http://www.bierun.pl/