Policjanci w Bieruniu podsumowali efekty pracy osiągnięte w 2018 roku.

 


Policjanci wydziałów Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu podsumowali efekty pracy osiągnięte w 2018 roku. Przełożeni obu pionów zreferowali kierownictwu jednostki wyniki osiągnięte przez podległych policjantów oraz przedstawili stan bezpieczeństwa za ubiegły rok.

4 lutego, w Komendzie Powiatowej Policji w Bieruniu odbyła się odprawa roczna – podsumowanie efektów pracy osiągniętych przez bieruńskich policjantów prewencji i ruchu drogowego w 2018 roku. W odprawie uczestniczyli: Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu insp. Sławomir Sałbut, Jego Pierwszy Zastępca, nadzorujący pion prewencji i ruchu drogowego – podinsp. Grzegorz Kocjan oraz kierownictwo i policjanci Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego. Pracę funkcjonariuszy omówili przełożeni obu pionów. Została ona bardzo dobrze oceniona. Szef bieruńskiej komendy i naczelnicy wydziałów podziękowali policjantom za osiągnięte wyniki, a także wskazali kierunki działań, cele i priorytety na najbliższy rok.


Źródło : http://bierun.slaska.policja.gov.pl/