Rok 2019 Rokiem Osób Niepełnosprawnych i Starszych w powiecie bieruńsko-lędzińskim.

 


Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego ustanowiła rok 2019 Rokiem Osób Niepełnosprawnych i Starszych. 30 stycznia br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Lędzinach, odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. osób niepełnosprawnych i starszych, powołanego przez Zarząd Powiatu w składzie: Agnieszka Wyderka-Dyjecińska – wicestarosta powiatu bieruńsko-lędzińskiego, Czesław Kłyk – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego, Krystyna Cuber – wiceprzewodnicząca Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej, Szymon Pawlica – dyrektor Ośrodka Błogosławiona Karolina w Lędzinach, Magdalena Sosna – główna księgowa PCPR. W spotkaniu uczestniczyli także Lidia Żurek – Dyrektor PCPR oraz Michał Sachs – naczelnik Wydziału Rozwoju, Funduszy Europejskich i Inwestycji.

W ramach spotkania zainicjowanego przez radnego Czesława Kłyka i wicestarostę Agnieszkę Wyderkę-Dyjecińską, omówiono plan działalności zespołu w bieżącym pięcioleciu, działania powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych i możliwości rozszerzenia działalności i usług dla tychże osób w oparciu o istniejący budynek PCPR oraz stan zaawansowania prac przy powstającym Centrum Usług Społecznych (CUS) w Lędzinach.

Podczas spotkania zwrócono uwagę, że część budynku PCPR przy ul. Lędzińskiej 24 może być wykorzystana, po uprzednim przeprowadzeniu inwentaryzacji pomieszczeń oraz wyremontowaniu i wykonaniu prac budowlanych znoszących bariery architektoniczne, na zaspokojenie niektórych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Naczelnik Michał Sachs przedstawił projekt budowlano-wykonawczy i stopień zaawansowania prowadzonych robót budowlanych, które przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zapewnił, że planowany termin zakończenia prac, określony na 30 czerwca br. zostanie dochowany. Wart przypomnieć, że w budynku CUS funkcjonować będą m.in.: centrum dziennego pobytu wraz z klubem seniora, zespół mieszkań wspomagających i chronionych dla osób starszych i niepełnosprawnych, zespół mieszkań chronionych dla ofiar przemocy i wychowanków pieczy zastępczej. W dyskusji pojawił się wątek doposażenia CUS w środki transportu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego do nowej placówki.

Potwierdzono wolę organizacji  jubileuszowych 20. Powiatowych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych. Podkreślono rolę wielu osób, które niosą bezinteresowną pomoc niepełnosprawnym, a które należałoby uhonorować za ich starania. Stąd, narodził się pomysł wyróżnienia, wręczanego co pięć lat, po decyzji specjalnie powołanej kapituły, takim zaangażowanym osobom w ramach igrzysk. Ponadto, wyrażono chęć organizacji pleneru malarskiego dla niepełnosprawnych artystów oraz wystawy ich prac.


Źródło : https://powiatbl.pl/