Narada roczna tyskich policjantów.

 


Wczoraj odbyła się narada roczna podsumowująca pracę policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Tychach za rok 2018. Zaprezentowane zostały osiągnięte wyniki oraz przedstawione tegoroczne założenia i priorytety w walce z przestępczością.

Wczoraj w Komendzie Miejskiej Policji w Tychach odbyła się narada roczna, w której uczestniczyli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia, kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Tychach, Zastępca Prezydenta Miasta Tychy Maciej Gramatyka oraz Prokurator Rejonowy w Tychach Monika Stalmach.

Na początku narady Komendant Miejski Policji w Tychach insp. Andrzej Trzciński, wraz z zastępcą mł. insp. Sławomirem Wojtylakiem, przedstawił wyniki pracy tyskich policjantów za cały poprzedni rok. 2018 rok w policyjnych statystykach zapisał się jako okres spadku liczby przestępstw w kategoriach najbardziej dokuczliwych społecznie takich jak kradzież oraz kradzież z włamaniem. Na spotkaniu omówiono także działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na naszych drogach oraz w trakcie odbywających się imprez masowych. Na tyskich drogach w porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek wypadków drogowych i niewielki wzrost kolizji.

Podczas narady głos zabrali zaproszeni goście, którzy pozytywnie ocenili współpracę z tyskimi funkcjonariuszami i zapewnili o gotowości do dalszych wspólnych działań w przyszłości. Na koniec insp. Andrzej Trzciński złożył podziękowania wszystkim policjantom tyskiej komendy za uzyskane wyniki i zaangażowanie w walce z przestępczością. Swoje słowa skierował także do policjantów, którzy odchodzą na emeryturę, dziękując za wzorową współpracę. W sposób szczególny podziękował również władzom miasta za duże wsparcie dla tyskich policjantów, a co za tym idzie, za prace na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/