Zakład Diagnostyki Obrazowej otwarto w tyskim Szpitalu Wojewódzkim.

 


28 stycznia (poniedziałek) w Megrez Szpitalu Wojewódzkim otwarto Zakład Diagnostyki Obrazowej wyposażony w nowoczesną aparaturę, dzięki której pacjenci zyskają lepszy dostęp do wysokospecjalistycznych badań.

Do tej pory by je wykonać musieli być przewożeni do innych ośrodków.

Nowy zakład diagnostyki obrazowej mieści się w pomieszczeniach po szpitalnej kuchni. Jego utworzenie kosztowało blisko 15 mln zł (prace trwały od maja do grudnia 2018 roku).     Modernizacja dawnych pomieszczeń kuchennych oraz dostosowanie ich do nowych potrzeb kosztowała budżet Miasta Tychy ponad 4 miliony złotych, Urząd Marszałkowski przekazał 10,8 mln zł na zakup aparatury diagnostycznej.

– Do modernizacji Zakładu Diagnostyki Obrazowej przymierzaliśmy się od dawna wiedząc, że to jedna z tych inwestycji, które będą służyć wszystkim pacjentom naszego szpitala, tak jak wcześniej modernizacja szpitalnego laboratorium czy Izby Przyjęć. Ale to duże przedsięwzięcie i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez nie byłby w stanie samodzielnie go sfinansować   – mówi Mariola Szulc – prezes Megrez Sp. z o.o.

Nowy zakład znajduje się w sąsiedztwie Izby Przyjęć, co ułatwia jej pracę, ponieważ nie trzeba będzie transportować pacjentów na II piętro, gdzie zakład diagnostyki obrazowej mieścił się do tej pory.

Kieruje nim dr n. med. Joanna Gibińska specjalista radiolog, wieloletni pracownik Katedry Radiologii ŚAM w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach – Ligocie, przez 16 lat     konsultant wojewódzki w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

Zakład pełni dyżury przez całą dobę wykonując badania pacjentom z Izby Przyjęć oraz wszystkie pilne badania pacjentów z oddziałów.

– Zakład został wyposażony w wysokiej klasy tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny,   kostno-stawowy aparat rentgenowski z zawieszeniem sufitowym lampy rentgenowskiej, mammograf, densytometr, aparat USG oraz aparat RTG jezdny – wylicza prezes Szulc.

Dzięki tej inwestycji pacjenci będą mieli lepszy dostęp do wysokospecjalistycznych badań, a jak wiemy trafna diagnostyka jest podstawą skutecznego leczenia – mówił podczas otwarcia zakładu Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

– Zakończyła się kolejna z inwestycji w szpitalu, ale z pewnością nie ostatnia – obecnie trwają procedury przetargowe na kompleksowa modernizacja i przebudowę Oddziału     Neonatologicznego oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, (czyli niemal całego IV piętra szpitala), planujemy też termomodernizację placówki oraz budowę dwupoziomowego parkingu dla pacjentów. Jeden w przyszpitalnych parkingów jest właśnie remontowany –za kilka miesięcy będzie można już niego korzystać. W sumie w ciągu najbliższych kilku lat planujemy zainwestować w Megrez Szpital Wojewódzki ponad 60 milionów złotych   – mówi Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

Z nowego sprzętu w pierwszej kolejności skorzystają pacjenci szpitala, jednak szpital przystąpił także do konkursu ofert na ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne. Jeśli uzyska finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia, możliwe będzie wykonywanie badań nie tylko komercyjnie, ale również bezpłatnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.


Źródło : http://umtychy.pl/