Krajowy Fundusz Szkoleniowy – nabór wniosków.

 


Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Tychach otrzymał środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 1 400 000,00 zł.
Wnioski o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przyjmowane  w okresie od 25.02.2019 r. do 01.03.2019 r. od godz. 7.30 do godz. 15.30.
  • Wnioski można składać osobiście w siedzibie PUP Tychy w pokoju nr 415 (kancelaria), przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty na adres ul. Budowlanych 59 43-100 Tychy.
  • W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską, o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do PUP Tychy.

Więcej informacji:
http://tychy.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy


Źródło : http://tychy.praca.gov.pl/