Dobiegł końca remont dróg powiatowych w Bieruniu.

 


Dobiegł końca remont dróg powiatowych w sąsiedztwie dworca – ulicy Ofiar Oświęcimskich i ulicy Kosynierów. Obie drogi oddane już zostały do użytku mieszkańców. Kolejnym krokiem ma być budowa nowoczesnego centrum przesiadkowego.

W ramach zadania przebudowane zostały drogi powiatowe znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP w Bieruniu Nowym – ulica Ofiar Oświęcimskich, ulica Kosynierów, a także ulica Remizowa w zakresie skrzyżowania (wraz z infrastrukturą drogową i techniczną).

– Ponadto na wyremontowanych odcinkach dróg wymienione zostało oświetlenie. Pojawiły się nowe energooszczędne lampy uliczne w technologii LED – informuje bieruński magistrat, dodając że koszt inwestycji wyniósł blisko 3,6 mln zł.

Inwestorem był Powiat Bieruńsko-Lędziński. Gmina Bieruń partycypowała w kosztach przekazując ze swojego budżetu kwotę 875 tysięcy zł.

Na ulicy Ofiar Oświęcimskich wykonane zostały następujące prace:

 • Jezdnia została rozbudowana i zmodernizowana
 • Wybudowany został ciąg pieszo – rowerowy
 • Przebudowane zostały zjazdy zlokalizowane w pasie drogowym
 • Wymienione zostało odwodnienie
 • Przebudowane zostały skrzyżowania z ulicami Kossaka i Kosynierów
 • Tarcza skrzyżowania ulicy Ofiar Oświęcimskich z ulicą Kossaka wyniesiona została ponad poziom nawierzchni jezdni.

Na ulicy Kosynierów wykonane zostały następujące prace:

 • Jezdnia została rozbudowana i zmodernizowana
 • Chodnik został przebudowany
 • Wybudowana została dwukierunkowa droga rowerowa
 • Przebudowane zostały zjazdy zlokalizowane w pasie drogowym
 • Tarcza skrzyżowania ulicy Kosynierów z ulicą Remizową wyniesiona została ponad poziom nawierzchni jezdni.
 • Wykonana została kanalizacja deszczowa.

Przy okazji gmina Bieruń uzyskała dofinansowanie w wysokości ponad 6 mln zł na gruntowny remont starego budynku dworca PKP w Bieruniu Nowym.

Samorząd szuka wykonawcy, który wykona prace związane z modernizacją obiektu i towarzyszącej mu infrastruktury. Jeśli to się uda, w niedługim czasie utworzone zostanie nowoczesne Centrum Przesiadkowe.


Źródło : http://www.sbl24.pl/