Rewitalizacja kolejowego połączenia Tychów z Oświęcimiem tylko w dokumentach.

 


Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe wystąpiła do samorządu woj. śląskiego o zmianę unijnego projektu zmierzającego do utworzenia kolejowego połączenia Tychów z Oświęcimiem przez Bieruń. Zamiast prac w terenie, w obecnej perspektywie powstać ma tylko dokumentacja – poinformował we wtorek, 15 stycznia, Jacek Karniewski z zespołu prasowego PLK.

Chodzi o jeden z dwóch projektów listy podstawowej Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. (KPK) przewidzianych do współfinansowania środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020.

Ujęto tam rewitalizację linii nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – Cieszyn/Wisła Głębce (początkowo oszacowaną na 290,8 mln zł) oraz rewitalizację linii 140/169/179/885/138 dla połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim (pierwotny szacunek – 171,2 mln zł).

Pierwsze z tych zadań dotyczy blisko 41-kilometrowego połączenia wiodącego od magistrali E65 (między Czechowicami-Dziedzicami a Zebrzydowicami) do Wisły Głębiec, które wykorzystują m.in. Koleje Śląskie, a także niespełna 10-kilometrowego połączenia Goleszów – Cieszyn, nieprzejezdnego od 2013 r.

Drugie zadanie dotyczy rewitalizacji odcinków linii kolejowych łączących Orzesze Jaśkowice, Tychy, Nowy Bieruń i Oświęcim. W pierwszym etapie mogłoby to prowadzić do utworzenia połączenia pasażerskiego z Orzesza przez Tychy do Bierunia, a potem dalej, do Oświęcimia. Obecnie w większości zniszczonymi odcinkami tych linii jeżdżą pociągi towarowe.

W 2016 r. porozumienie w sprawie finansowania i stworzenia do I kw. 2018 dokumentacji przedprojektowej rewitalizacji tych linii podpisali przedstawiciele: Bierunia, Oświęcimia, Orzesza, Łazisk Górnych, Wyr, Tychów oraz PLK. Strony porozumiały się wówczas, że samorządy wesprą przygotowanie szacowanego na 1,5 mln zł opracowania kwotą 250 tys. zł

W 2016 r. założono, że inwestycja szacowana wówczas na 170 mln zł powinna być gotowa w 2020 r. Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji ze środków RPO w latach 2018-2020. Zgodnie z założeniami dzięki remontowi infrastruktury na liczącą ok. 48 km trasę łączącą Orzesze z Oświęcimiem mogłyby wrócić pociągi pasażerskie i poruszać się po niej z prędkością 80-120 km/h.

Już w 2016 r. PLK zakończyły remont linii tworzącej towarowe połączenie Orzesza i Tychów. Pociągi osobowe kursują odcinkiem Tychy – Tychy Miasto. Dalej zniszczona linia prowadzi do Bierunia Starego. Aby utworzyć połączenie Bierunia z Oświęcimiem m.in. trzeba byłoby odtworzyć zlikwidowany krótki łącznik w rejonie kopalni Piast.

Dodatkowym utrudnieniem jest zarząd części tamtejszego terenu pełniony przez Polską Grupę Górniczą – linia przechodzi przez teren czynnej wciąż kopalni. Połączenie częściowo wymagałoby też elektryfikacji.


Źródło : http://nettg.pl/